Teleopti fortsätter växa internationellt

Teleopti, världsledande leverantör av lösningar för strategisk bemanningsplanering i kundtjänster, backoffice och butiker (Workforce Management - WFM), samt kostnads-, användnings- och kvalitetsuppföljning av företagstelefoni (Telecom Expense Management - TEM) meddelade idag resultat för verksamhetsåret 2013.

Styrelsen beslöt 2013 att öka takten i affärsutvecklingen för båda verksamheterna, WFM och TEM genom att dela upp Teleopti AB i två bolag; Teleopti AB med fokus på Workforce Management, och Teleopti TEM AB med focus på Telecom Expense Management.

- Beslutet att bilda ett särskilt bolag för att fokusera på tjänster för uppföljning av Unified Communication har visat sig vara framgångsrik. TEM-delen, som omfattar de externa kostnaderna för telekom- och fakturahantering, är bara en bråkdel av den totala lösningen. Vårt nordiska arv med fokus på innovation och mobilitet gör att vi kan få ett försprång i det här segmentet, säger Kjell Persovin, VD för Teleopti TEM AB.

- Tidpunkten att dela företaget var helt rätt! säger Nils Bildt grundare av Teleopti och arbetande styrelseordförande i båda bolagen. De internationella förutsättningarna för fortsatt snabb tillväxt är mycket goda och nu har vi även de rätta interna förutsättningarna. Ordermässigt var 2013 koncernens bästa år i värde, med en ökning på 20 %.

Nils fortsätter, - Vi bedömer att ökningen var större än marknadstillväxten, så den globala marknadsandelen växte. Intäktsmässigt var inte tillväxten i proportion till ordertillväxten på grund av en långsam svängning från traditionell licensförsäljning till försäljning av mjukvaran som molntjänst vilket dock på sikt kommer att ytterligare förstärka den finansiella ställningen.

Gruppens totala omsättning 2013 uppgick till 159,2 miljoner kronor. Rörelseresultatet summerade till 10,8 miljoner kronor, med en nettovinst på 6,4 miljoner kronor. Teleopti fortsätter uppvisa positivt resultat med fortsatt stark tillväxt. Den finansiella positionen är god med bra kassaflöde och hög soliditet, kreditbetyg AAA sedan 2004.

Teleopti AB har under året fördjupat sin etablering i Kina med ett nytt utvecklingskontor i Shenzhen. Även i USA och Brasilien har personalstyrkan fördubblats de senaste åren. Satsningarna på nya marknader under uppbyggnad ökade totalt med 80 % under 2013 och investeringar i produktutveckling med 24 %. Investeringarna bidrog till att Teleopti AB sålde till fler nya kunder än något tidigare år. Under 2013 skrevs kontrakt med över 80 nya kunder.

- Vi upplever att det finns en stor efterfrågan på våra produkter, säger Olle Düring, VD för Teleopti AB. I Brasilien, Kina och USA var ordertillväxten rekordstor, plus 40 % jämfört med 2012.

- Jag är naturligtvis mycket stolt över våra resultat, avslutar Nils Bildt, nu efter bolagsdelningen, med dedicerade resurser i form av egna styrelser, ledning och produktutveckling, kan vi se att tillväxten utvecklas på en helt ny nivå!

För mer information, kontakta:

Mediakontakt: Camilla Arneving, Head of Marketing
Telefon: +46 722 22 81 04
E-mail: camilla.arneving@teleopti.com

Om Teleopti Group
Teleopti är en världsledande leverantör av lösningar för strategisk optimering, dels för bemanningsplanering av kundtjänster (Workforce Management - WFM), samt för kostnadsuppföljning av företagstelefoni (Telecom Expense Management - TEM). Hundratals företag runt om i världen förlitar sig på heltäckande och flexibla lösningar från Teleopti för att uppnå optimal effektivitet och erbjuda högsta servicenivå. Teleopti, etablerat i Stockholm, Sverige 1992 verkar genom ett stort antal lokala kontor världen över och ett omfattande nätverk av partners.

I företagsgruppen ingår moderbolaget HoldIT Communication AB (org nr 556438-1241) med dotterbolag Teleopti AB (org nr 556523-5925) och Teleopti TEM AB (org nr 556475-1567).

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar