Telge Återvinning tar hand om Ekerös matavfall

Ekerö kommun börjar sortera sitt matavfall i gröna påsar under nästa år. För att ta hand om matavfallet har man upphandlat Telge Återvinning – en affär värd ungefär 4,5 miljoner kronor per år. Nu byggs sorteringsverket om för att kunna ta emot fler gröna påsar.

Ekerö kommun planerar att under 2015-2016 stegvis gå över till att samla in kommuninnevånarnas matavfall i gröna påsar. I mars 2016 ska det vara infört i hela kommunen. Då handlar det om cirka 5 500 ton hushållsavfall per år som ska tas om hand på Tveta Återvinningsanläggning. Det motsvarar en ökning med cirka 20 procent av de volymer som hanteras på Tveta i dag.

– Det här känns förstås jättekul, säger Kjell Lager, affärsområdeschef Behandling på Telge Återvinning. Vi är många som har jobbat med det här en tid så jag är mycket glad över att vi har fått ett positivt besked från Ekerö kommun.

– Det är ett enkelt och användarvänligt system som har visat sig fungera mycket bra. Vi har testat metoden i nära samarbete med Telge Återvinning under cirka ett år med ett mycket gott resultat. säger Frida Palander, projektledare matavfall Ekerö kommun.

Redan i dag hanterar Telge Återvinning gröna påsar från Södertälje, Nykvarn, Gnesta och Trosa kommuner, samt från några utvalda områden i Stockholm.

Med tillskottet på cirka 5 500 ton hushållsavfall per år från Ekerö behöver sorteringsanläggningen byggas om för att räcka till. I anläggningen sorteras de gröna påsarna ut från de övriga. Sedan öppnas påsarna och innehållet blandas med vätska och pressas till en flytande biomassa, en ”slurry”, som transporteras vidare till rötning. Metangasen som bildas under rötningen omvandlas till fordonsgas. Materialet som blir över efter rötningen tas tillvara och används som biogödsel på lantbruk och skogsmarker.

Kjell Lager, Affärsområdeschef Telge Återvinning,

Telefon: 08-550 224 81

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar