Telge redovisar vinst för 2012

Report this content

Telgekoncernen redovisar en vinst på 114 miljoner kronor för 2012. Resultatet är redovisat efter en överföring till kommunen på 110 miljoner kronor. Det är ett långsiktigt stabilt resultat och koncernens ekonomi är i balans.

Telgekoncernen redovisar en vinst på 114 miljoner kronor för 2012. Resultatet, som är redovisat efter en överföring till kommunen på 110 miljoner kronor, är sämre än budgeterade 168 miljoner kronor.

– Våra elbolag, Telge Energi och Telge Kraft, går väldigt bra medan det är tuffare för VA-verksamheten och fjärrvärmen. Men som helhet har vi en ekonomi i balans och ett resultat som är långsiktigt stabilt. 2013 påbörjar vi amortering av vår skuld, säger Stefan Hollmark, koncernchef för Telge. 

Telges uppdrag är att ge Södertäljeborna bra tjänster och att bidra till ett attraktivt Södertälje. 2012 satte Tom Tits Experiment Södertälje på kartan genom utställningen Body Worlds som lockade rekordmånga besökare.

– De som kom till Tom Tit kunde också se bygget av Lampan. Det är Telge Bostäder som bygger Södertäljes modernaste hyresfastighet. En annan stor investering är återvinningscentralen nya Returen som fick pris för bästa tillgänglighet, säger en nöjd Stefan Hollmark.

Andra exempel på hur Telge bidrar till att utveckla Södertälje är ett nytt äldreboende i Glasberga och den internationellt uppmärksammande behandlingsanläggningen i Hölö där avloppsvatten omvandlas till gödsel. Till det kan läggas Telges sociala investeringar.

– Våra arbetsmarknadssatsningar Telge Tillväxt och Manpower Telge Jobbstart har under året hjälpt över 300 personer till en egen försörjning eller studier. Sedan starten för fyra år sedan har över 1000 personer fått jobb, säger Stefan Hollmark.

Telgekoncernen ägs av Södertälje kommun och består av ett moderbolag och 13 helägda dotterbolag. Omsättningen är cirka 6 miljarder kronor och koncernen har knappt 800 anställda.

För ytterligare information:

Stefan Hollmark, koncernchef Telge
Telefon: 0708- 51 58 80
E-post: stefan.hollmark@telge.se

Prenumerera