Telge Bostäder: Byggstart för 22 lägenheter i Järna

Report this content

Telge Bostäder har som mål att bidra med minst 100 nya hem i Södertälje varje år fram till 2036. Närmast står byggstart för 22 nya bostäder med solceller för närproducerad el på Löwens väg i Järna. I mars 2023 beräknas husen vara klara för inflytt. ​​​​​​

- Vi är inne i en väldigt spännande period med mycket nyproduktion. Flera projekt är fortfarande i ett tidigt skede, där vi lämnat in planansökan eller ansökan om bygglov men med Löwensväg 1 i Järna har vi kommit till byggstart, vilket är fantastiskt roligt, säger Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

22 nya lägenheter
Löwensvägen 1 i Järna är ett nybyggnadsprojekt om 22 lägenheter. Huskroppen byggs i suterräng och kommer att placeras i liten vinkel på Löwens väg i Järna. Fyra våningar mot gatan och tre våningar mot gården.  Fastigheten utrustas med solceller som skall närproducera el till både fastigheten och till hyresgästerna.

Fastighet med hiss
- Denna nyproduktion blir ett komplement till våra äldre fastigheter i området, säger Anders Binett, projektledare Telge Bostäder. En tanke är att de nya bostäderna ska ge möjlighet till att bo kvar i området med bättre förutsättningar för tillgänglighet, eftersom den nya fastigheten har hiss – något som saknas i de äldre husen.

I samband med projektet kommer även genomgång till skogen bakom fastigheten att iordningställas.

Byggstart är planerad till hösten/vintern 2021.

Lägenhetsfördelning

1 ROK                3st
2 ROK                13st
3 ROK                6st

 

Faktaruta om Telge Bostäders satsning på solceller

Telge Bostäder inventerar nu sitt bestånd för att kunna göra en bedömning av vilka fastigheter som ska prioriteras för solceller de kommande åren. Listan med fastigheter lämpliga för solpaneler ska matchas mot lista på planerade takprojekt som ska utföras 2022 – eventuella träffar avgör prioritering.

All nyproduktion som är planerad för 2022 kommer att utrustas med solceller.

Vid frågor;

Hanna Sarlén
Presskontakt
08-550 230 52
pressjour@telge.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

En tanke är att de nya bostäderna ska ge möjlighet till att bo kvar i området med bättre förutsättningar för tillgänglighet
Anders Binett, projektledare Telge Bostäder
Vi är inne i en väldigt spännande period med mycket nyproduktion
Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö