Telge Bostäder köper Brunnsängs centrum

Report this content

Södertäljes lokala centrum är i många fall en viktig del i stadsdelarnas attraktivitet. På Telge Bostäders styrelsemöte i mars i år, togs beslut om att utreda förutsättningarna för att låta Telge Bostäder bli en större del av ett område där de redan har befintligt bestånd. Nu står det klart att bolaget köper Brunnsängs centrum av Telge Fastigheter i och med koncernstyrelsens beslut tidigare idag.

- Det här förvärvet innebär att Telge Bostäder blir en större del av Brunnsängs totala utveckling, där centrumdelen respektive bostadsdelarna är två samverkande delar, säger Yilmaz Kerimo, styrelseordförande Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

De stadsdelscentrum och centrumfastigheter som finns i Södertälje idag består av rena kommersiella fastigheter eller fastigheter med inslag av bostäder. I många fall står dessa centrum, inför utmaningar. Utmaningarna handlar om tekniska förbättringar och upprustningar, men i synnerhet om utveckling av innehåll och bättre blandning av funktioner för att skapa mångfald, som anses vara en av Södertäljes viktigaste kvaliteter. Mångfald kan utryckas som mänsklig och arkitektonisk mångfald, men det handlar också om exempelvis miljö, kultur, handel, mat, aktiviteter och rekreation.

Kommunens nya utbyggnadsstrategi pekar ut ett antal stadsdelscentrum som prioriterade områden att satsa på för Södertäljes fortsatta utveckling. Brunnsäng tillhör ett av dessa.

- Att tillskapa byggrätter och bygga nytt är en av bolagets huvuduppgifter. Att förvärva fastigheter är också en alternativ väg till expansion och utveckling, säger Yilmaz.

Att förvärva och äga en centrumanläggning innebär större ansvar, men också bättre kontroll och styrning på områdets långsiktiga utveckling. I och med att förvärvet av Brunnsäng centrum innebär det att bolaget får en mer direkt och än viktigare roll i Södertäljes Kommun stadsutvecklingsplaner, med fokus på fler bostäder.

- Som allmännyttigt bostadsbolag har Telge Bostäder generellt ett annat uppdrag som samhällsaktör än andra fastighetsägare. Utöver att vara en god hyresvärd försöker vi även initiera och bidra till bostadsområdenas hållbarhet genom olika projekt och processer där de boende är involverade, avslutar Yilmaz.

Vid frågor:

Yilmaz Kerimo, ordförande Telge Hovsjö (S), 070-343 96 36, yilmaz.kerimo@sodertalje.se

Telges pressjour, telefon: 08-550 220 50 alt. e-post: pressjour@telge.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det här förvärvet innebär att Telge Bostäder blir en större del av Brunnsängs totala utveckling, där centrumdelen respektive bostadsdelarna är två samverkande delar
Yilmaz Kerimo, styrelseordförande Telge Bostäder och Telge Hovsjö