Medvind för sol, vind och vatten

Det blåser medvind för vindkraften. Eller som ekonomireportern i Gomorron Sverige entusiastiskt uttryckte det nyligen: ”Helt plötsligt händer det, allt det där man pratade om på 90-talet: sol, vind och vatten”. Alltså det som vi på Telge Energi pratar om varje dag: sol, vind och vatten. Glädjeutropen handlar om att vindkraftens teknologiska revolution nu kan avläsas i produktions- och lönsamhetskurvorna så att det imponerar på bredare front. Elpriserna har halverats på bara några år. Konkurrenskraften ökar gentemot kärnkraften på allvar rent ekonomiskt. Investerare ser möjligheterna. Elkunderna blir vinnare. Det går åt rätt håll.

Vindkraftens kommersiella utveckling över tid är ett bra exempel på vilken skillnad politisk vilja och tydliga mål gör. Regeringens intention är att ställa om till 100 % förnybar energi på sikt. Vi på Telge Energi ställer oss helt bakom detta men målen måste bli tydligare. Vi menar att Sverige skulle kunna nå 8 terawattimmar solkraft och solvärme år 2030. Det motsvarar hushållsförbrukningen av el under ett år för alla lägenheter i Sverige. Och lite mer därtill. Med långsiktiga hållbara förutsättningar kan detta bli en realitet. Ett viktigt steg är att skattereduktioner för småskalig elproduktion kan börja gälla den 1 januari 2015, vilket är ett av förslagen i regeringens budgetproposition. Internationellt ökar solkraften betydligt mer än i Sverige. Telge Energi kommer att fortsätta kämpa för mer svensk solkraft, kilowattimme för kilowattimme. Det är vad kunderna vill ha.

En ny era har startat. FN:s klimatpanel IPCC har deklarerat tiden från och med nu fram till år 2040 som ”The Era of Climate Responsibility”, dvs. klimatansvarets tidsepok. Klimatförändringarna måste stoppas och det är nu det måste ske! Man kanske kan se IPCCs senaste så kallade syntesrapport som en megafon. För innehållet är en sammanställning av de tre senaste rapporterna så i princip är det inget nytt. Men denna gången ropar man i megafonen genom att paketera om informationen och presentera den med ökad pedagogik. Ingen ska kunna missa budskapet hur det står till med vår planet. Förslag till åtgärder finns också med. 2015 ska ett nytt globalt klimatavtal förhandlas fram. Detta kommer vi att följa.

Tillsammans med våra kunder tar vi tag i megafonen och stämmer in: det är nu vi måste ta klimatansvar! Vi måste alla göra vad vi kan. Att börja med att välja ren el är inte svårt. Att vissa elbolag emellanåt vill sätta bomull i megafonen backar vi inte för. Vi på Telge Energi hjälper gärna till, det är därför vi finns. Tack alla kunder för att ni gör skillnad!

Mats Fagerström, VD Telge Energi

P.S. Följ gärna vår Kundchef Fru Watts blogg om senaste nytt kring energi och klimat. Just nu har vi t ex en elskola där vi varje vecka svarar på de vanligaste frågorna från våra kunder: www.fruwatt.se D.S.

För mer information, kontakta: Petra Hallebrant, Kundchef Telge Energi Telefon: 08-550 230 59 (dir), E-post: petra.hallebrant@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 170 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Prenumerera