Svenskarnas intresse för solenergi ökar - även där det är som mörkast

Intresset för solenergi ökar och en ny undersökning som genomförts av Telge Energi i februari 2015, visar att synen på solenergi är mer positiv även i landets mörkare delar. För även om det finns en tydlig koppling mellan antal soltimmar vi får på oss och svenskarnas tro på potentialen i solenergi, tror närmare 8 av 10 norrlänningar på solen som energikälla och så många som varannan norrlänning kan tänka sig att sätta upp solpaneler på taket eller på balkongen. Detta trots att man i Norrland fick uppleva så lite som 17 timmar sol i februari i år, när undersökningen genomfördes*.

– Det är positivt att intresset för solenergi ökar och att svenskarna kan tänka sig att sätta upp solpaneler hemma. Hela Sverige har lika stor potential att utvinna energi ur solen som Tyskland har, som har kommit längre i sin utbyggnad av solkraften, säger Petra Hallebrant, kundchef på Telge Energi. Om 25 procent av alla taken i Sverige med bra sollägen hade solpaneler kan vi producera 10 procent av vårt elbehov med sol även i Sverige, fortsätter Petra.

I den delen av Sverige där det var flest soltimmar i februari i Sverige (Visby, totalt 74h sol), var invånarna också mest optimistiska till solenergi. Där tror 9 av 10 på solkraft och 8 av 10 kan tänka sig att ha solpaneler på taket eller balkongen. Kopplingen mellan svenskarnas tro på solenergi och antalet soltimmar där man bor är genomgående i alla frågor på sol i undersökningen, där Gotland län har högst siffror och Norrbottens län lägst. Se tabell nedan.

När svenskarna får välja energikälla är även solen en klar favorit. Närmare tre av tio svenskar (28 procent), uppger att de helst vill att sin el kommer från solenergi. Det är en ökning på 5 procentenheter jämfört med 2013.


Gotlands län (74h sol i februari 2015)

79% tror att solenergi kan lösa klimatutmaningen

39% vill helst ha el från solkraft

76% vill ha solpaneler på taket/balkongen

88% ser outnyttjad potential i solenergi

Norrbottens län (17h sol i februari 2015)

63% tror att solenergi kan lösa klimatutmaningen

17% vill helst ha el från solkraft (hela 46% från vattenkraft, jämfört med rikssnittet på 23%)

51% vill ha solpaneler på taket/balkongen

77% ser en outnyttjad potential i solenergi

Riksgenomsnittet i Sverige (52,5h sol i februari 2015)

74% tror att solenergi kan lösa klimatutmaningen

28% vill helst ha el från solkraft

66% vill ha solpaneler på taket/balkongen

78% ser en outnyttjad potential i solenergi

Om undersökningen

Resultat från riksundersökning för allmänheten som genomförts av opinions- och marknadsundersökningsföretaget TNS-Sifo, på uppdrag av Telge Energi. Under perioden 4 februari – 16 februari 2015 har sammanlagt 4202 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor mellan 18-79 år i Sverige.

*http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/2.1240

Anni Svensson, Kommunikatör och Presskontakt Telge Energi
Telefon pressjour: Telefon pressjour: 0721-90 58 05
E-post: anni.svensson@telge.se

Om Telge Energi

Telge Energi är en oberoende elleverantör, utan egen kraftproduktion, som ingår i koncernen Telge. Telge Energi säljer enbart förnybar el från sol, vind och vatten. Telge Energi har drygt 175 000 kunder, omsätter ca 2 000 mkr och har 86 anställda.

Vi vill rädda världen genom att erbjuda enbart ren förnybar el från sol, vind och vatten. Målet är att all el som konsumeras är ren el, i Sverige och resten av världen. Det tar nog en stund, men kilowattimme för kilowattimme kommer vi närmare målet www.telgeenergi.se

Taggar:

Prenumerera