Telge Energi går en lysande framtid till mötes - startar nytt affärsområde för sol

Report this content

Framtiden för solenergi i Sverige ser ljus ut och antalet installerade solceller ökar stadigt. För att möta den växande efterfrågan startar nu Telge Energi ett helt nytt affärsområde för sol. Syftet är att aktivt driva solrevolutionen och den hållbara utvecklingen framåt - en utveckling som inte får tappa fart, trots den rådande coronapandemin. Med nya satsningen vill Telge Energi visa vägen framåt och utmana fler i branschen att skapa affärslösningar som både kunderna och planeten tjänar på långsiktigt.

Niklas Holberg r chef fr Telge Energis affrsomrde Sol en offensiv satsning som svarar upp mot framtidens energimarknads och energikundskrav

Den pågående coronakrisen har på kort tid förändrat vårt samhälle och hur vi lever i grunden. Ett resultat av detta är positiva bieffekter på miljö och klimat, bland annat med avsevärt förbättrad luftkvalitet i flera stora städer.[1] Tyvärr spår många att detta bara är kortsiktiga effekter, varför det är av största vikt att fortsätta driva utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle framåt. En viktig komponent i detta är förnybar och hållbar energi; och inte minst solenergi. Svenskarnas intresse för solenergi är enormt och tillväxttakten för solceller har under de senaste åren legat på mellan 40-80 % per år. Prognosen är att tillväxten fortsatt kommer att vara väldigt stark.[2] För att ytterligare driva på denna utveckling växlar Telge Energi nu upp sitt solerbjudande genom att starta ett helt nytt affärsområde för sol. Affärsområdet leds av Niklas Holberg som rekryterades till Telge Energi vid årsskiftet.

- Vi ser att intresset och efterfrågan bland våra kunder är skyhögt för solenergi, både vad gäller att producera el för eget bruk och att sälja sitt överskott. Detta vill vi ta tillvara på allra bästa sätt. I tider som dessa känns det dessutom extra angeläget att vi nu tar en aktiv roll i att driva småskalig och decentraliserad solelproduktion, där fokus är att sänka tröskeln för våra kunder så fler vågar ta steget till att bli mikroproducenter. Ett viktigt steg för att driva den hållbara utvecklingen framåt, säger Niklas Holberg.

Utmärkande för det nya affärsområdet är att all specialistkompetens på bolaget, från projektering till kundvård, nu samlas i ett och samma team. Detta för att kunna hålla stadig fokus på tillväxtområdet som är av högsta prioritet för bolaget, men också för att göra kundupplevelsen bättre och smidigare. Vid en solcellsinstallation är oftast flera externa parter och kontaktpersoner inblandade, något som kan upplevas som rörigt och otryggt för kunden. Genom att samla all denna kompetens inne i huset kommer Telge Energi nu att stå som avsändare längs hela kedjan och varje kund kommer att ha en och samma kontaktperson - från första förfrågan till dess att anläggningen är installerad och driftsatt, en service som kunderna har efterfrågat.

Telge Energi har sedan 2011 arbetat för förändringar i regelverket som gör det enklare och tryggare att investera i solceller, samtidigt som de har drivit på för att få igång efterfrågan och handel på överskott av solel. Eftersom få villaägare själva kan använda mer än 50 % av produktionen är ett långsiktigt värde på överskott väldigt viktigt för att investeringen skall få en avkastning. Strategin är att erbjuda en stabil, långsiktig och konkurrenskraftig ersättning - Telge Energi vill att det ska vara lönsamt för kunden att sälja sin överskottsproduktion.

- Ungefär hälften av den el som genereras från en normalstor villa behövs för eget bruk, resten blir överskottsproduktion. Här är jag stolt över att kunna säga att ersättningen från Telge Energi är en av de högsta i branschen, så att du som villaägare ska kunna betala av din investering så snabbt som möjligt och även tjäna en bra slant längs vägen, säger Niklas Holberg.

Unikt sedan tidigare är att Telge Energi köper svensk ursprungsgaranti på den överskottsproduktion som mikroproducenterna säljer. På så sätt kan Telge Energi garantera svensk, mikroproducerad solenergi i avtalen till sina kunder. Detta har bland annat resulterat i tilläggsprodukten ”100% Svensk Sol”. Något som både är bra för planeten och som driver på utvecklingen av solenergi i Sverige.

 

För mer information:

Johline Lindholm, Press- och PR-ansvarig Telge Energi
 Telefon: 073-390 21 58
 E-post:  johline.lindholm@telgeenergi.se

 

[1] https://www.eea.europa.eu/highlights/air-pollution-goes-down-as

[2] ttps://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/solenergin-flodar-men-var-finns-solcellerna

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Framtiden för solenergi i Sverige ser ljus ut och antalet installerade solceller ökar stadigt. För att möta den växande efterfrågan startar nu Telge Energi ett helt nytt affärsområde för sol. Syftet är att aktivt driva solrevolutionen och den hållbara utvecklingen framåt - en utveckling som inte får tappa fart, trots den rådande coronapandemin. Med nya satsningen vill Telge Energi visa vägen framåt och utmana fler i branschen att skapa affärslösningar som både kunderna och planeten tjänar på långsiktigt.
Twittra det här

Citat

Vi ser att intresset och efterfrågan bland våra kunder är skyhögt för solenergi, både vad gäller att producera el för eget bruk och att sälja sitt överskott. Detta vill vi ta tillvara på allra bästa sätt. I tider som dessa känns det dessutom extra angeläget att vi nu tar en aktiv roll i att driva småskalig och decentraliserad solelproduktion, där fokus är att sänka tröskeln för våra kunder så fler vågar ta steget till att bli mikroproducenter. Ett viktigt steg för att driva den hållbara utvecklingen framåt
Niklas Holberg, Chef för affärsområdet sol, Telge Energi
Ungefär hälften av den el som genereras från en normalstor villa behövs för eget bruk, resten blir överskottsproduktion. Här är jag stolt över att kunna säga att ersättningen från Telge Energi är en av de högsta i branschen, så att du som villaägare ska kunna betala av din investering så snabbt som möjligt och även tjäna en bra slant längs vägen
Niklas Holberg, Chef för affärsområdet sol, Telge Energi