• news.cision.com/
  • Telge Energi/
  • Telge Energi i samarbete med Hemma för att skapa förutsättningar för en stor ökning av antalet solcellsinstallationer

Telge Energi i samarbete med Hemma för att skapa förutsättningar för en stor ökning av antalet solcellsinstallationer

Report this content

Nu förbättras förutsättningarna för finansiering av solcellsinstallationer genom ett samarbete mellan Telge Energi, Hemma, Skandiabanken och ytterligare aktörer inom solbranschen. Samarbetet ska förenkla för Telge Energis kunder med finansiering av solceller genom Hemmas plattform, och har potential att ytterligare accelerera omställningen.

Telge Energi har länge drivit på för förbättrade förutsättningar för solel i Sverige och är övertygade om att det redan år 2030 är möjligt att Sveriges elbehov täcks till 10 procent av solel. Efter många år av handel med solel och att ha hjälpt kunderna med administrationen kring bland annat solcellstöd och med kontakter med solcellsinstallatörer så valde de 2019 att starta ett eget affärsområde med fullt fokus på solinstallationer. När stoppet av solcellstödet kom 2020 så märkes kundernas finansiella känslighet tydligt, samtidigt som intresset och frågorna om solceller ökade stadigt.

- Det är tydligt att finansieringen av solceller är en stor tröskel för hushållen. Vi har länge arbetat aktivt med att förenkla regelverk och skapa bättre förutsättningar för investeringar i solel. Nu har vi äntligen fått till ett grönt avdrag i likhet med rot som skapar mer stabilitet för villaägarna och marknaden och nu kombinerar vi det också med en fördelaktig finansieringslösning för våra kunder i samarbetet med Hemma, säger Johannes Boson, vd Telge Energi.

- Genom plattformen som vi på Telge Energi nu kan erbjuda våra kunder via Hemma så möjliggör vi för fler privatpersoner att investera i solceller samtidigt som de får ner sina boendekostnader. Fokuset på hållbarhet och däribland energieffektivisering går helt i linje med vårt arbete för ett förnybart och hållbart energisystem. Genom samarbetet gör vi det helt enkelt ännu lättare för våra kunder att vara med och driva energiomställningen, säger Niklas Holberg, chef för affärsområdet sol på Telge Energi.

Samarbetet innebär att hushåll kan spara pengar genom att finansiera sina solceller via Hemma samtidigt som de flyttar sitt befintliga bolån till en attraktiv bolåneränta. Finansieringen är utformad för att valideras mot EU taxonomin.

- Vi är stolta och glada att vi nu lanserar vår plattform brett tillsammans med så många samarbetspartners där både installatörer och Skandiabanken ingår. Det är extra roligt att vårt erbjudande även riktar sig till de hushåll som har lite högre belåningsgrad och att vi därmed når många. Det ska bli enklare och lönsammare för alla hushåll att ställa om sin fastighet och bidra till omställningen, säger Therese Ruth, grundare och vd, Hemma.

Om Sverige ska nå sitt klimatmål om netto-noll klimatutsläpp senast 2045 så måste utsläppen minska. Byggnader står idag för cirka 40 procent av Sveriges energianvändning, varav två tredjedelar utgörs av bostäder. Trots ambitiösa byggprogram runt om i landet kommer nio av tio personer 2045 bo i byggnader som redan idag är byggda. Det innebär att stora investeringar är nödvändiga för att ställa om befintliga bostäder. Solceller och optimering av hushållsenergi spelar en viktig roll i omställningen.

Om finansieringslösningen
Samarbetet med Hemmas plattform säkerställer att hushåll som investerar i energieffektivisering eller förnybar energi kan få en attraktiv bolåneränta. Hemma kopplar ihop hushåll och omställningsåtgärder, såsom solceller, med attraktiv finansiering. Åtgärderna valideras mot den kommande EU taxonomin och uppnådda energibesparingar och energiproduktion följs upp och återrapporteras löpande till finansiärerna.

Om Hemma
Hemma vill göra det enklare och lönsammare för hushåll att bo hållbart. Genom att erbjuda skräddarsydd finansiering för energieffektivisering och förnybar energi till en konkurrenskraftig ränta skapar vi ekonomiska incitament för hushåll att investera i hållbarhet. Hemma är ett bostadskreditinstitut och står under Finansinspektionens tillsyn. www.hemma.se

Prenumerera

Snabbfakta

Nu förbättras förutsättningarna för finansiering av solcellsinstallationer genom ett samarbete mellan Telge Energi, Hemma, Skandiabanken och ytterligare aktörer inom solbranschen. Samarbetet ska förenkla för Telge Energis kunder med finansiering av solceller genom Hemmas plattform, och har potential att ytterligare accelerera omställningen.
Twittra det här