"Vad hände sen?" Children’s Climate Prize intervjuar tidigare vinnaren José Adolfo

Report this content

José Adolfo var bara 13 år 2018 när han stod som vinnare av Telge Energis klimatpris Children’s Climate Prize. I hemlandet Peru startade han sin “eko-bank” och skapade ett unikt cirkulärt finanssystem för barn och unga. Plast och annat material som slängts i naturen blev ett eget valutasystem där barnen får tillbaka pengar i utbyte mot materialet som vidare återvinns. Children’s Climate Prize har intervjuat José för att höra vad som hänt sedan vinsten och hur framtidsplanerna ser ut för eko-banken. 

toppbanner release 3525x880

Hur har pandemin påverkat ditt arbete?

José: Pandemin drabbade oss hårt eftersom vi arbetar med barn och ungdomar; på grund av pandemin kunde vi inte lämna huset på åtta månader, även nu är minderårigas utgång begränsad. 

Ekobankens finansiella system främjar "miljöbesparingar", där våra kunder levererar fast avfall för att uppnå sina långsiktiga sparmål eller för att hantera ekonomiska nödsituationer, som de som pandemin har orsakat i världen. Miljontals hushåll har lämnats utan ekonomisk inkomst, vilket har gjort att fattigdom ökat. Hungern är mer synlig, barn och ungdomar måste nu hitta jobb och lämna sina studier eftersom de måste skaffa pengar till familjen och hushållet, de har ingen tillgång till virtuell utbildning. 

För närvarande har intresset och efterfrågan från barn, ungdomar och till och med vuxna i eko-banken ökat, eftersom de i vårt projekt ser en möjlighet att lösa sina ekonomiska problem och de litar på oss. Tyvärr kan vi inte bidra i så stor skala som vi skulle vilja med både nationell och internationell efterfrågan. 

Vad hoppas du kommer att hända nu när det gäller ekonomi och konsumtion? 

José: Ekonomin i världen idag har allvarliga problem och förvärrar dessutom sociala och miljörelaterade problem. Konsumtionen har genererat än större konsumtion av förpackningar för produkter och nya förorenande ämnen uppstår. Material i masker, handskar, ansiktsskydd och så vidare bidrar till mer nedskräpning i vår miljö. 

Från eko-banken har vi omvandlat dessa utmaningar till lösningar för att uppnå en positiv social och ekonomisk effekt, och mindre miljöpåverkan på vårt samhälle och vår miljö. 

Idag har vi en intergenerationell virtuell skola för barn, ungdomar och vuxna i Peru och den spansktalande världen. Den gör det möjligt för oss att undervisa i finansiell utbildning, teknik, entreprenörskap, miljöutbildning och solidaritetsutbildning. 

Vi anser att det är angeläget att starta eko-bank kontor i fler städer i Peru och vissa städer i Latinamerika och Karibien. Vi bidrar till återaktivering av familjeekonomin genom ”miljöbesparingar” med fast avfall genom eko-banken. På det sättet kan vi bidra till att minska hunger, minska risken för barnarbete och skolavbrott och framför allt minskar vi miljöföroreningar från fast avfall. 

Vad skulle du vilja förmedla till makthavare och unga runt om i världen?

José: Tillsammans kan vi förändra världen, barn och ungdomar är inte världens framtid, vi är nuet som kommer att förändra världens framtid.

 

Om Eko-banken

Sedan José Adolfo var 7 år har han drivit en ekobank i Peru för barn tillsammans med samarbetspartners. Ekobanken omvandlar återvinning och miljömedvetenhet till en valuta som barn kan använda för att köpa produkter på ekobanken eller som de kan byta in till riktiga pengar. Barn kan också starta egna bankkonton där de sätter in sitt insamlade avfall. I banken omvandlas avfallet till pengar och de kan välja att spara det eller ta ut pengarna direkt. När José fick Telge Energis klimatpris Children’s Climate Prize 2018 så hade hans ekobank 10 st utbildningscenter med över 3 000 aktivt engagerade barn och ungdomar som lär sig att investera och hantera cirkulära ekonomiska system. Det här ger barnen ekonomiska möjligheter som de annars aldrig skulle ha. För dem innebär ekobanken en ekonomisk självständighet där de inte är beroende av andra (t ex föräldrar), och det är ett system som visar att konsumtion är ett lån som betalas tillbaka med återvinning och klimatmedvetenhet. Josés ekobank har uppmärksammats internationellt och han har mottagit flera miljöpriser för initiativet. Ekobanken innehar även certifieringen Social Technology, som beviljats av Bank of Brazil och Världsbanken.

Om Children's Climate Prize

Grundaren Telge Energi tog redan 2015 ett initiativ för att lyfta barns röster i klimatdebatten med Children’s Climate Conference. Då reste barn från hela världen till Södertälje för att diskutera klimatfrågan inför klimattoppmötet COP21 i Paris. Tillsammans skapade barnen en lista med åtgärder och krav som de ansåg nödvändiga för att skapa hållbar utveckling för världen och kommande generationer. Barnen fick möjlighet att resa till klimattoppmötet i Paris och framförde där sina krav för Christiana Figueres högsta chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC), och den samlade världspressen.

Efter att ha sett vad barn och unga kan åstadkomma beslutade Telge Energi att varje år dela ut ett pris till en ung person som gjort framstående insatser för klimat och miljö. Det första Children’s Climate Prize delades ut året därpå till den amerikanska klimataktivisten Xiuhtezcatl Martinez.

Prisceremonin hålls årligen i november. Under hösten möts årets namnkunniga jury och efter det presenteras finaliser och sedan vinnare.

 

För mer information:

Johline Lindholm, projektansvarig för Children's Climate Prize, Telge Energi
johline.lindholm@telgeenergi.se
0733 90 21 58