Enstaka möss på varuhuset Kringlan

Report this content

Fyra butiker i varuhuset Kringlan har haft påhälsning av enstaka möss. Under en tolvmånadersperiod har totalt fem anmälningar gjorts från fyra butiker, där det har handlat om en till tre möss per anmälan. Vid varje tillfälle har åtgärder vidtagits med fällor så att mössen kunnat fångas in.

Det här har hänt

En mus har varit synlig på Kicks (juli, augusti och oktober 2017), två möss på Akademibokhandeln (januari 2018), och en mus har varit synlig vid två olika tillfällen i kiosk- och tobaksbutiken (mars 2018.)

Vid en situation med skadedjur, som till exempel möss har Telge Fastigheter ett samarbete med Nomor som är experter på skadedjurshantering. Varje felanmälan har resulterat i åtgärder. När det rör sig om ett skadedjursproblem som är så här litet, så använder de sig i första hand av fällor. Arbetet med fällor har varit framgångsrikt, mössen har kunnat fångas in och fler fällor har placerats ut.

Det här sker nu - åtgärdsplan

Tisdagen den 13 mars har två specialtekniker/skadedjursbekämpare varit på plats och gjort en större genomlysning för att se över möjligheterna att i förebyggande syfte försvåra för möss att ta sig in i fastigheten. De kommer att återvända veckovis för kontroller. En åtgärdsplan har tagits fram som fastighetsägaren Telge Fastigheter tillsammans med skadedjursbekämpare kommer att arbeta efter. Det finns till exempel några entréer och portar som kan tätas med en gummilist alternativt en släpborste i nederkant som gör att det blir svårare för mössen att ta sig in.

Vid frågor
Om du har frågor kring varuhuset Kringlan går det bra att kontakta pressjour, telefon 08-550 220 50 eller mejl: pressjour@telge.se

Prenumerera

Dokument & länkar