Grönt ljus för ”superblock” i centrum

Report this content

Mindre kvarter med en blandning av bostäder och lokaler. Aktiva fasader mot samtliga gator och kultur- och nöjeskluster mot Storgatan. Grönskande gator och gårdar. Allt detta ingår i det inriktningsbeslut för Luna-kvarteret som nu tagits av Telge Fastigheter och Södertälje kommun.

-Vi har under ett par år undersökt möjligheten att modernisera Lunagallerian, göra den mer attraktiv och därigenom öka lönsamheten för butiker, caféer och restauranger. Även garaget behövde byggas om i grunden. När vi upptäckte de omfattande fuktskadorna hösten 2019, och då på merparten av kontorslokalerna i Lunakvarteret, har vi undersökt om det är bättre att riva befintliga byggnader och skapa ett helt nytt kvarter, berättar Lars Greger, styrelseordförande Telge Fastigheter
 

Telge Fastigheter lät därför göra en platsanalys för att se hur ett helt nytt kvarter skulle kunna se ut. Med den som utgångspunkt har bolaget skissat på ett levande ”Superblock” bestående av fyra stadskvarter med ett mer sammankopplat gångnät och fler aktiva fasader. Det nya området skulle få en mer öppen karaktär och ett relativt stort antal bostäder.

Platsanalysens slutsatser:

  • Bryt ner det storskaliga kvarteret i mindre kvarter för ett mer sammankopplat gångnät och fler aktiva fasader.
  • Ta fram gamla S: a Ragnhildsgatan som gågata och omvandla Gästgivargatan och Garvargatan till gångfartsgator.
  • Förbättra kopplingarna västerut genom att ta bort gångbron och ersätt med rulltrappa från Nygatan.
  • Öka täthet och öka blandningen bostäder och lokaler.
  • Placera kultur- och nöjeskluster mot Storgatan.
  • Skapa dag-kvällsaktiva fasader mot samtliga gator.
  • Tillför grönska och skapa gröna gårdar och gator.

Alternativet att riva hela det befintliga kvarteret och bygga nytt, var ett av fem alternativ som Telge Fastigheter arbetat fram. Efter beslut av både bolags- och koncernstyrelse, har nu även kommunstyrelse sagt ja till att detta är inriktningen bolaget ska ta.

- Efter de tråkiga mögelbeskeden och det arbete bolaget har gjort för att ta fram alternativ för kvarterets framtid, känns det väldigt roligt att ha denna inriktning beslutad av kommunstyrelsen, säger Lars Greger. Nu har vi en tydlig riktning och kommer lägga allt fokus på att kvarteret ska bli en fantastisk del av Södertälje centrum.

Vid frågor:

Lars Greger, styrelseordförande Telge Fastigheter, 08-523 03217, lars.greger@sodertalje.se

Telges Pressjour, pressjour@telge.se, 08-550 22050

Taggar:

Prenumerera

Citat

Nu har vi en tydlig riktning och kommer lägga allt fokus på att kvarteret ska bli en fantastisk del av Södertälje centrum.
Lars Greger, styrelseordförande Telge Fastigheter