Telge Inköp driver utveckling inom e-läromedel - landar viktig upphandling

Report this content

Nu får skolorna i Södertäljes, Salems, Nykvarns, Katrineholms och Flens kommuner en ny leverantör av e-läromedel. Telge inköp har tillsammans med Utbildningskontoret i Södertälje drivit upphandlingen som öppnar upp helt nya möjligheter för lärande.

Sedan mitten av 70-talet har en och samma leverantör av läromedel levererat till de flesta kommuner i Sverige. Aktören har haft en ledande position och det har varit svårt för köparen, i det här fallet kommuner, att kravställa när förutsättningarna ändrats och förflyttning sker från det tryckta mediet till det digitala. Efterfrågan på digitala läromedel har ökat drastiskt de senaste åren, samtidigt som det gamla avtalet var anpassat för tryckta medier.

- Skolan har länge saknat en stark part som kan leverera utifrån det skolan behöver i form av digitala verktyg, säger Ulrika Jonson, IKT-pedagog, Strategi och verksamhetsstöd på Utbildningskontoret i Södertälje. Men nu, efter 1,5 års upphandling, har vi ett avtal som stödjer oss i att möta behoven idag och framåt.

Upphandlingen anses som enormt viktig inom läromedelsområdet och skolan, eftersom den öppnar upp helt nya möjligheter för lärande. Leverantören, Skolon, har en portal där respektive skola kan köpa in de e-läromedel som efterfrågas och som bättre svarar upp för de behov som finns inom skolan idag. Hos Skolon kan lärare och elever logga in och få åtkomst till sitt e-bibliotek. Det blir alltså en skräddarsydd, individanpassad lösning för eleverna och lärarna.

- Det här är kundnytta på riktigt, säger Sven-Olof Stark, IT-inköpare på Telge Inköp. IT-sektorn till exempel, där jag kommer ifrån, är väldigt bra på att prata kundnytta och vad en leverantör kan göra för kunden. Inom e-läromedel har det inte sett ut så. Nu rör vi om i grytan och sätter press på leverantörerna – vad kan de göra för skolans värld och inte tvärt om. Att leverantörer anpassar sig efter vad kunden behöver och möter kundens behov är en förutsättning för att lyckas.

Telge Inköp kommer nu utveckla detta arbetssätt inom flera inköpskategorier för att skapa mervärde för kunderna.

- Att våga tänka nytt samtidigt som vi följer upphandlingsregler är en utmaning men detta är ett bevis på att det går! Jag är både glad och stolt över vad som har åstadkommits i denna upphandling tillsammans med utbildningskontoret, säger Krister Mellström, tf vd Telge Inköp.

Avtalet innebär också bättre kontroll och sparar pengar.

- Pris har inte varit det viktigaste kriteriet men vi har erhållit konkurrenskraftiga rabatter, berättar Sven-Olof. I avtalet har vi också öppnat upp för att fler små leverantörer av e-Läromedel ska kunna koppla sig till portalen. Det ger förstås mycket stora möjligheter för elever, lärare och skolledare att hitta anpassade och nischade lösningar utifrån varje skolas, pedagogs eller elevs unika behovsbild.

Seminarium 22 november

Fredagen den 22 november kommer ett e-läromedelsseminarium genomföras i Stadshuset i Södertälje där det finns plats för cirka 100 personer.

Temat Värdet av e-läromedel för pedagoger, skolledare och elever samt hur det påverkar dagens och framtidens arbetssätt i en föränderlig digital värld.

Är du intresserad och arbetar som ledare inom utbildningsförvaltningen i någon annan kommun än Södertälje? Anmäl dig till sven-olof.stark@telge.se


Vad är e-läromedel?

E-läromedel kan vara till exempel uppläst text, e-böcker, och digitala lösningar inom olika ämnesområden. E-läromedel handlar om att med hjälp av kommunikationsteknik och digitala lösningar förstärka lärandet och göra det mer effektivt. Tanken med e-läromedel är inte att det ska ersätta tryckta böcker mer att det ska vara ett komplement. Målet är att elever ska få en ännu bättre kvalitet i undervisningen så att fler når skolans mål.

För mer information:

Sven-Olof Stark, IT-inköpare på Telge Inköp, telefon: 08-550 230 16 alt. e-post

Sven-Olof.Stark@telge.se

Telges pressjour, telefon: 08-550 220 50 alt. e-post: pressjour@telge.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Nu rör vi om i grytan och sätter press på leverantörerna – vad kan de göra för skolans värld och inte tvärt om
Sven-Olof Stark, IT-inköpare på Telge Inköp
Att våga tänka nytt samtidigt som vi följer upphandlingsregler är en utmaning men detta är ett bevis på att det går
Krister Mellström, tf vd Telge Inköp