Klimatkompensera med Telge Kraft

När du köper grön el har du gjort en viktig och mätbar insats för miljön. Verksamheter som profilerar sig som miljömedvetna kan på så sätt enkelt visa resultat i samband med sin elhandel. För att bli helt gröna kan de nu även klimatkompensera med vår nya, unika tillvalstjänst

Ett företag som väljer att köpa grön el har tagit ett stort steg mot att reducera sin verksamhets klimatpåverkan. Den gröna, rena elen kommer från källor som vind-, sol- och vattenkraft och har nästan inga utsläpp av koldioxid alls under själva driften. Men även om koldioxidutsläppen bara är en bråkdel jämfört med till exempel kol, gas och olja är den fortfarande inte helt koldioxidfri eftersom det har släppts ut en del koldioxid under själva uppförandet av kraftanläggningen.

För att få möjlighet att göra allt man kan för miljön när man köper el till sin verksamhet, erbjuder vi nu våra kunder att helt klimatneutralisera sin elhandel genom att köpa in utsläppsrätter. Varje utsläppsrätt ger rätten att släppa ut ett ton koldioxid. Genom att köpa och sedan annullera dem minskar andelen utsläppsrätter på marknaden.

-          Att som företag köpa utsläppsrätter och annullera dem är detsamma som att se till så att utsläppande verksamheter, som annars skulle använt sina rättigheter att släppa ut, måste minska sina utsläpp i motsvarande grad som du själv köpt utsläppsrätter för, berättar Johan Skördare försäljningschef på Telge Kraft. Då blir den totala klimatpåverkan från elinköpen så små som möjligt.

Den nya tjänsten erbjuds i första hand till de kunder som redan köper grön el och vill minska sitt företags påverkan så mycket som möjligt. Först ut med att klimatkompensera på det här sättet är Rikshem, som i veckan beställde utsläppsrätter för motsvarande 12 000 MWh.

-          Det var självklart för oss att klimatkompensera hela vägen ut, berättar Reza Yazdi Energi- och Hållbarhetsansvarig på Rikshem. Vi köper el till över 300 fastigheter, grön så klart. När vi nu klimatkompenserar bidrar vi med ytterligare minskning av 60 ton koldioxid varje år. Det motsvarar 4 440 mils bilkörning eller 36 flygresor tur och retur mellan Stockholm-Paris.

Johan Skördare

Försäljningschef Telge Kraft

08-550 225 23

Taggar:

Dokument & länkar