Cirkulär ekonomi löser elmätarbrist och kapar Telge Näts nota

Report this content

Komponentbristen på världsmarknaden har gjort att elmätare just nu är en bristvara. För Telge Nät innebär bristen inte bara att projektet för nya smarta elmätare blir försenat, även installation av befintliga mätare hotas. Kreativt, hållbart tänkande har löst situationen. 

Telge Näts projekt med att förse Södertäljeborna med nya smarta elmätare* försenas på grund av komponentbristen. Sluttiden för projektet kommer inte påverkas men mätarbytet för el kommer att kunna påbörjas tidigast i augusti 2022. I och med förseningen uppstår en situation då företaget behöver fortsätta sätta upp befintlig modell av mätare, vilka även de visade sig vara en bristvara på marknaden. 

- Vi stod inför uppenbar risk för mätarbrist på nyanslutningar och liknande, vilket vore en mardröm för oss, berättar Fredrik Forslund, chef mätinsamling Telge Nät.

Telge Nät påbörjade en dialog med nätägare med samma system och mätare som de själva. Förhoppningen var att någon skulle ligga längre fram med sitt mätarbytesprojekt och därmed ha gamla mätare till övers.

- Till slut fick vi napp hos Tekniska Verken i Linköping. De är mitt uppe i sitt mätarbyte och plockar därför ner exakt samma typ av Kamstrup-mätare som vi använder idag och var villiga att hjälpa oss med mätare, säger Fredrik Forslund.

Kostnader för test, konfigurering, samt att märka mätarna med ny logga står Telge Nät för. Notan landar på ett väsentligt lägre belopp jämfört med att köpa nya elmätare. De första 50 mätarna finns redan i bolagets lager. Ytterligare 550 mätare kommer snart.   

- Det känns helt rätt att återanvända mätare som annars skulle ha skrotats – det är ett föredömligt exempel på cirkulär ekonomi, säger Fredrik Forslund och fortsätter; Normalt är det skrotning och materialåtervinning som gäller när man plockar ned mätare. Det är sällan det finns köpare.


*Faktatext nya smarta elmätare

Sveriges elbehov ökar med minst 60 procent till år 2045, det enligt en prognos av Svenskt Näringsliv. Elnäten behöver därför bli både smartare och mer flexibla. För att kunna komma dit gör Telge Nät en stor och viktig investering – bolaget ska installera nästa generations smarta elmätare hos 53 400 kunder.

Det nya mätsystemet består av smarta elmätare som tillsammans med nytt IT-system ska ge Telge Nät och Södertälje kommun information och insikter som blir avgörande för att förbättra elnätskapacitet och elförsörjning. Projektet är en del i både Södertälje kommuns och hela Sveriges klimatarbete.

Elmätarna kommer att göra det enklare att förutse, förebygga och förkorta strömavbrott, undvika trängsel i ledningarna och motverka nätkapacitetsbristen. Den nya mätaren kommer också göra det enklare för kunden att påverka sin egen elanvändning då förbrukningen visas i realtid - användaren kan snabbt se vad det är som drar el och kan agera därefter. Det blir också lättare för kunden att styra användningen till de tider på dygnet där elnätet är minst belastat.

Vidare är nya smarta elmätare en förutsättning för att förverkliga Södertäljes klimatmål, exempelvis genom att skapa möjligheter för elektrifiering av den svenska transportsektorn.

Telge Nät räknar med att kunna påbörja byte till de smarta elmätarna under hösten 2022.

Pressjour
08-550 220 50
pressjour@telge.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det känns helt rätt att återanvända mätare som annars skulle ha skrotats – det är ett föredömligt exempel på cirkulär ekonomi
Fredrik Forslund, chef mätinsamling Telge Nät