Zound


Johan Dennelind, verkställande direktör och koncernchef TeliaSonera, Konrad Bergström, en av grundarna till Zound Industries, Pernilla Ekman, VD Zound Industries, Lars Roth, chef för Innovestments TeliaSonera.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera