Allison Kirkby utsedd till vd och koncernchef för Telia Company

Report this content

Telia Companys styrelse har utsett Allison Kirkby till vd och koncernchef för Telia Company. Allison har omfattande erfarenhet från olika positioner i telekombranschen och kommer närmast från rollen som vd och koncernchef för TDC-koncernen. Hon kommer att tillträda under det andra kvartalet 2020. Christian Luiga blir kvar som tillförordnad vd och koncernchef fram till dess och återgår sedan till sin roll som Executive Vice President och finanschef för Telia Company.

Som tidigare meddelats, inleddes rekryteringsprocessen i augusti med hjälp av ett externt rekryteringsföretag. De viktigaste sökkriterierna identifierades genom intervjuer med valberedningens medlemmar, styrelsens ledamöter och medlemmar i Telias Companys koncernledning. Därefter gjordes en kartläggning av lämpliga kandidater i Norden och internationellt.
  
– Telia Companys styrelse är mycket glad och stolt över att idag kunna presentera Allison som ny vd och koncernchef för Telia Company. Allison besitter alla de egenskaper som har varit på styrelsens lista under rekryteringsprocessen. Hon har gedigen branscherfarenhet både inom telekom och media, en stark drivkraft att genomföra förändringar, ett visionärt synsätt och starkt fokus på tillväxt, säger Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Company.
  
– Allison har även under sin karriär visat ett starkt ledarskap som engagerar och entusiasmerar, vilket är en förutsättning för att framgångsrikt genomföra de stora förändringar som Telia Company för närvarande genomgår vad gäller nya affärsmodeller, förändrade arbetssätt och snabb teknisk utveckling. Allison kommer att föra Telia Company vidare i dess ambition att bli det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum.
  
– Jag är glad och mycket hedrad över att vara utsedd till vd och koncernchef för Telia Company. Givet dess unika tillgångar, storlek och marknadsposition, har Telia Company möjligheten att fungera som en förebild för den globala telekombranschen och visa fördelarna med digitalisering till sina intressenter, i synnerhet för kunderna och ägarna. Jag ser mycket fram emot att lära känna Telia och de anställda under tiden som vi gemensamt kommer att arbeta för att föra Telia Company framåt, säger Allison.
  
Telia Companys tillträdande styrelseordförande Lars-Johan Jarnheimer har under veckan varit i kontakt med Allison och informerade därefter styrelsen att han fullt ut stödjer beslutet att utnämna henne till vd och koncernchef.
  
En pressträff på engelska kommer att hållas den 25 oktober klockan 09:00 där Marie Ehrling, styrelseordförande för Telia Company, och Allison Kirkby deltar.
  
  
Plats: Telia Companys huvudkontor, Stjärntorget 1, Solna
  
  
Pressträffen kommer att hållas på engelska och direktsänds över internet på www.teliacompany.com.
   
  
Telefonkonferens i samband med pressträffen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan konferensen börjar. 
  
Telefonnummer: 08 506 921 80
  
Kod: 8674836
  
Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 1 november 2019.
  
Telefonnummer: +44 (0) 3333 009 785
Kod: 8674836
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 22.10 CET. 
  
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.
  
  
Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

  
  
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.                     

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar