Återköp av aktier i Telia Company under vecka 2 2020

Report this content

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 6 januari 2020 till och med den 10 januari 2020 återköpt sammanlagt 2 265 913 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 6 januari 2020 till och med den 10 januari 2020 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
6 januari 2020                              -   0,0000                      -  
7 januari 2020                     571 000 40,5498         23 153 936
8 januari 2020                     565 000 40,3465         22 795 773
9 januari 2020                     573 913 40,9751         23 516 143
10 januari 2020                     556 000 40,8998         22 740 289

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International, England för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 10 januari 2020 till 100 254 804 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.
    
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 10 januari 2020 har sammanlagt
100 254 804 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:

http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares
   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

     
Investerare

     
Andreas Joelsson, chef Investor Relations

Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com
    
Media

      
Ralf Bagner, pressansvarig

Tel: +46(0)70 338 72 48
ralf.bagner@teliacompany.com
     
    

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2020 kl. 07:30 CET.
     
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

    
   
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar:

Prenumerera