Återköp av aktier i Telia Company under vecka 31 2019

Report this content

Telia Company AB (publ) (LEI-kod 213800FSR9RNDUOTXO25) har under perioden den 29 juli 2019 till och med den 2 augusti 2019 återköpt sammanlagt 2 645 399 egna aktier (ISIN-kod: SE0000667925). Återköpen har skett inom ramen för det återköpsprogram om sammanlagt 5 GSEK som Telia Company offentliggjorde den 16 april 2019. Återköpsprogrammet, som löper mellan den 16 april 2019 och den 28 februari 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 ("MAR") och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 ("Safe harbour-förordningen").

Under perioden den 29 juli 2019 till och med den 2 augusti 2019 har aktier i Telia Company återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag(SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
29 juli 2019                    528 060                  43,4979          22 969 501
30 juli 2019                    525 642                  43,3100          22 765 555
31 juli 2019                    532 000                  43,0269          22 890 311
1 augusti 2019                    528 692                  43,3337          22 910 181
2 augusti 2019                    531 005                  43,0256          22 846 809

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Goldman Sachs International England, för Telia Companys räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Telia Companys innehav av egna aktier per den 2 augusti 2019 till 41 023 075 aktier. Det totala antalet aktier i Telia Company uppgår till 4 209 540 375 aktier.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. Sedan den 16 april 2019 och till och med den 2 augusti 2019 har sammanlagt
41 023 075 aktier i Telia Company återköpts inom ramen för detta program. Sammanlagt får återköp ske av högst 420 954 037 aktier. För information om samtliga transaktioner i återköpsprogrammet, se följande länk till Nasdaq Stockholms webbplats:
http://www.nasdaqomx.com/transactions/markets/nordic/corporate-actions/stockholm/repurchases-of-own-shares

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Investerare

Andreas Joelsson, chef Investor Relations
Tel: +46(0)70 863 33 27
andreas.joelsson@teliacompany.com

Media

Ralf Bagner, pressansvarig                       
Tel: +46(0)70 338 72 48                            
ralf.bagner@teliacompany.com                 

Denna information är sådan information som Telia Company AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019 kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Prenumerera