France Telecom drar tillbaka sitt indikativa bud

TeliaSonera bekräftar att bolagets styrelse fört diskussioner med France Telecom avseende villkoren i det icke-bindande, indikativa bud som presenterades 5 juni 2008. Eftersom villkoren inte förbättrats i någon väsentlig bemärkelse vidhåller styrelsen sin uppfattning att det indikativa budet avsevärt undervärderar bolaget.

-TeliaSonera är ett starkt företag med utmärkta tillväxtmöjligheter på egen hand. Styrelsen och ledningen fokuserar på att utveckla bolaget till dess fulla potential, för god och uthållig vinsttillväxt och för att maximera värdet för alla aktieägare, säger Tom von Weymarn, styrelseordförande i TeliaSonera.
Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30.6.2008 kl 08.15.
-----------------------------------------------------------------------
Ytterligare information till journalister lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Dokument & länkar