Johan Dennelind ny VD och koncernchef för TeliaSonera

Styrelsen för TeliaSonera har utsett Johan Dennelind till ny VD och koncernchef. Johan Dennelind har lång erfarenhet från olika positioner inom telekombranschen och kommer närmast från rollen som VD för Vodacom International i Sydafrika. Johan Dennelind tillträder den 1 september men kommer att finnas tillgänglig för bolaget från och med 1 juli. Per-Arne Blomquist blir kvar som tillförordnad VD fram till och med 1 september och fortsätter sedan som vice vd och finansdirektör för TeliaSonera.

Rekryteringsprocessen har haft högsta prioritet för styrelsen och arbetet har letts av Ersättningskommittén bestående av ordförande Marie Ehrling, Olli-Pekka Kallasvuo och Mats Jansson. Kravspecifikationen på den nya kandidaten har varit stark; goda ledaregenskaper, erfarenhet av att utveckla internationella verksamheter i tillväxtregioner samt bred kunskap om telekombranschen.

“Jag är mycket glad över att knyta Johan Dennelind till TeliaSonera. Han har nära 20 års erfarenhet från telekombranschen och har under sin tid på Telenor, och senast på Vodacom, visat på en förmåga att framgångsrikt leda organisationer i stark förändring i en internationell miljö. Genom att Per-Arne Blomquist nu återtar sin roll som vice vd och finansdirektör säkerställer vi en kontinuitet i verksamheten samtidigt som vi genom Johan Dennelind får en nystart”, säger Marie Ehrling, styrelseordförande i TeliaSonera.

”Jag är mycket stolt och glad över att ha fått detta förtroende och jag är också ödmjuk inför uppgiften. TeliaSonera är idag en av Europas ledande telekomoperatörer med stor internationell närvaro. Jag ser fram emot att leda bolaget i nästa fas av utvecklingen”, säger Johan Dennelind, blivande VD och koncernchef för TeliaSonera.

Presskonferens
En presskonferens kommer att anordnas på engelska måndagen den 17 juni kl. 09.30 vid TeliaSoneras huvudkontor på Stureplan 8, i Stockholm. Presskonferensen kommer även att finnas tillgänglig på www.teliasonera.com och via telefonkonferens. Marie Ehrling, styrelseordförande, Johan Dennelind, ny VD samt Per-Arne Blomquist, tillförordnad VD för TeliaSonera, kommer att närvara på presskonferensen.

Telefonnummer:
+46 8 503 364 34, 0200 890 171, +44 (0) 1452 555 566
Kod:
97450511

Observera att det kan uppstå en fördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer konferensen både över internet och telefon. Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 24 juni 2013

Telefonnummer:
+44 (0) 1452 55 0000
Kod:
97450511

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2013 kl 20.15.

För mer information, kontakta gärna TeliaSoneras presstjänst: 0771 77 58 30, press@teliasonera.com besök TeliaSonera Newsroom och följ oss på Twitter @TLSN_Media.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför TeliaSoneras kontroll.

Prenumerera

Dokument & länkar