Svensk mobilpionjär belönad med internationellt innovationspris

Den amerikanska ingenjörsvetenskapsakademin kommer i år att dela ut det prestigefyllda Draper-priset till svensken Thomas Haug. Priset delas varje år ut till personer som uppfunnit eller utvecklat teknik med stor positiv påverkan på människor i deras vardag. Tidigare års pristagare är bland annat internets grundare Vinton G Cerf, grundaren av world wide web sir Timothy Berners-Lee, samt personer som utvecklat optofiber, bildskärmstekniken LCD, GPS-tekniken, medicinsk teknik med mera.

I år går priset för första gången till en svensk, Thomas Haug, som var med och utvecklade grunden till dagens uppkopplade liv. Thomas Haug (doktor, civ.ing.) föddes i Norge 1927 och är svensk medborgare. Haug ledde det nordiska samarbetet för att utveckla standarden NMT som är ursprunget till dagens mobiltelefoni över GSM och efterföljare som 3G och 4G. Han jobbade på dåvarande Televerket och Telia mellan åren 1966-2002 och samarbetade under flera år med en annan mobilpionjär, den framlidne Östen Mäkitalo. Haug var också ordförande i det senare europeiska samarbetet för att utveckla GSM-standarden. Thomas Haug har även arbetat för Ericsson samt några år i USA med att utveckla militära radioenheter för Westinghouse Electric Corporation.

- Med tanke på att Sverige varit i framkant både med första steget med NMT och nu senast med 4G, så är det givetvis extra glädjande att det går till en svensk den första gången som välrenommerade Draper Prize uppmärksammar insatserna inom mobil kommunikation, säger professor Bertil Thorngren, tidigare chef för ”Center for Information and Communications Research” på Handelshögskolan.

- Det känns mycket hedrande att få ta emot årets pris då vi var flera eldsjälar på operatörssidan och leverantörssidan som tilläts utveckla något som var svårt att inse den fulla genomslagskraften av. Grunden till dagens globala uppkopplade liv lades med världens första helautomatiska mobilnät NMT, som redan från start utvecklades för att fungera i över landsgränserna i de nordiska länderna, säger Thomas Haug.

Prisutdelningen hålls i år den 19 februari i Washington, USA. The Draper Prize är ett årligt pris som delas ut av amerikanska National Academy of Engineering till personer som drivit den tekniska utvecklingen framåt på ett banbrytande sätt och som har haft stor påverkan i människors dagliga liv. Alla årets pristagare har varit med och drivit den tidiga utvecklingen av mobiltelefonin. Läs mer om priset och pristagare på www.draperprize.org

En inspelad intervju med Thomas Haug samt mer information om de tidiga nordiska mobilpionjärerna finns på www.teliasonera.com/en/newsroom/news/2013/draperprize2013/

För mer information, kontakta Bertil Thorngren på 070-623 60 90 samt Thomas Haug på 08-754 20 30. Du kan också kontakta TeliaSoneras presstjänst: 0771-77 58 30, press@teliasonera.com besöka TeliaSonera Newsroom och följa oss på Twitter @TLSN_Media.

   

TeliaSonera tillhandahåller nätanslutning och telekommunikationstjänster i Norden och Baltikum, på tillväxtmarknaderna i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. TeliaSonera hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Målet är att bli nummer ett eller två på alla våra marknader genom att erbjuda den bästa kundupplevelsen, hög kvalitet i näten och en kostnadseffektiv struktur. TeliaSonera är även den ledande europeiska grossistleverantören med ett helägt internationellt carrier-nät. 2011 uppgick omsättningen till 104 miljarder SEK, EBITDA till 36,9 miljarder SEK och vinst per aktie till 4,20 SEK. TeliaSonera är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ OMX Helsingfors. Läs mer på www.teliasonera.com.

Taggar:

Om oss

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 21 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar