Telia Company uppdaterar ambitionen för återköp av aktier

Report this content

Telia Company tillkännager i dag att styrelsen har beslutat att inte genomföra återköp av aktier för resterande 5 GSEK i det treåriga återköpsprogrammet. Det pågående programmet fortsätter till och med årsstämman 2020. Då kommer Telia Company att ha återköpt aktier för totalt 10 GSEK och styrelsen har för avsikt att föreslå att årsstämman 2020 beslutar att aktierna som har köpts sedan årsstämman 2019, ska dras in.

När Telia Company i april 2018 införde återköpsprogrammet av aktier om 15 GSEK, gjordes det som ett komplement till utdelningspolicyn för att skapa en hållbar ökning i aktieägarvärdet medan bolaget bibehöll sin flexibilitet. Återköpsprogrammet skulle pågå så länge kreditbetygsmålet kunde bibehållas eller så länge det inte fanns några andra starka strategiska anledningar att avstå från ytterligare återköp av aktier.

Styrelsen drar slutsatsen att även om de operativa trenderna vänder under det tredje kvartalet som företaget har angett, har den långsammare starten än väntat under första halvåret 2019 påverkat skuldsättningsgraden negativt. I kombination med ett något svagare konjunkturläge och för att bibehålla en flexibilitet för investeringar under kommande år, har styrelsen beslutat att inte genomföra återköp av resterande 5 GSEK i det treåriga programmet. Vid årsstämman 2020 kommer Telia Company att ha återköpt aktier för 10 GSEK, motsvarande ytterligare cirka 6 procent avkastning till våra aktieägare.

   
  
Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2019 kl. 06:55 CET.

   
För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök
Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

      
    
Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.
    
    
Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar