• news.cision.com/
  • Telia Company/
  • Telia Companys valberedning föreslår Lars-Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande i Telia Company AB (publ)

Telia Companys valberedning föreslår Lars-Johan Jarnheimer till ny styrelseordförande i Telia Company AB (publ)

Report this content

Svenska staten har, som största ägare i Telia Company, begärt att Telia Companys styrelse kallar till extra bolagsstämma för att välja ny styrelseordförande. Telias valberedning har i samband med detta enats om att nominera Lars-Johan Jarnheimer till styrelseordförande i Telia Company.

Valberedningens ordförande Daniel Kristiansson säger i en kommentar:

– Vi är väldigt glada över att kunna föreslå Lars-Johan Jarnheimer till posten som ny ordförande för Telia Company. Lars-Johan har ett starkt affärssinne och gedigen erfarenhet inom TMT-sektorn. Han har operativ vd-erfarenhet av telekom från sin tid som vd för Tele2 (1999–2008) samt styrelseerfarenhet från TMT-bolag som Egmont, Millicom och MTG. Vidare har han en gedigen erfarenhet från konsumentaffärer inom olika sektorer, bland annat som styrelseordförande i Ingka Holding (IKEA) och som styrelseledamot i SAS.

– Marie Ehrling, som har varit ordförande i Telia Company sedan 2013, har gjort stora insatser för Telia, särskilt vad gäller hanteringen av de utmaningar som fanns i bolagets verksamhet i Eurasien och skapa en starkare bas i Norden och Baltikum. Företagets kultur och varumärke har i grunden förändrats och förstärkts under denna tid. Vi vill rikta ett stort tack till Marie för det utmärkta arbetet under dessa år, säger Daniel Kristiansson.

Bakgrund Lars-Johan Jarnheimer 

Född: 1960
Utbildning: Bachelor of Science in Business Administration and Economics, Lunds och Växjö universitet.
Yrkeserfarenhet: Anställd vid H&M, vice VD i Comviq, vd i Tele2 1999–2008.
Nuvarande styrelseuppdrag: Styrelseordförande Ingka Holding B.V (IKEA), Egmont International Holding AS och Arvid Nordqvist HAB, Styrelseledamot i Point Properties AB och Elite Hotels.
Tidigare styrelseuppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Qliro Group, BRIS och Eniro AB. Styrelseledamot i MTG Modern Times Group AB, Millicom International Cellular S.A, Invik, Apoteket AB.

För mer information: 
Daniel Kristiansson, valberedningens ordförande Telia Company, +46 (0)8 405 38 62, daniel.kristiansson@regeringskansliet.se

Denna information är sådan information som Telia Company AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2019 kl.14:01 CET. 

För mer information, kontakta gärna vår presstjänst: 0771 77 58 30, besök Newsroom och följ oss på Twitter @Teliacompany.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i pressreleasen avseende framtida förhållanden och händelser, inklusive framtida utveckling och uttalanden om trender, är framtidsinriktade uttalanden. Till sin natur är sådana framtidsinriktade uttalanden osäkra och innefattar risk eftersom de hänför sig till eller är beroende av framtida förhållanden som ännu inte inträffat. Det kan inte garanteras att framtida resultat inte kommer att avvika väsentligt från de angivna eller förutskickade beroende på ett flertal faktorer, varav många är utanför företagets kontroll.

Vi är Telia Company, den nya generationens telekomföretag. Våra cirka 20 000 duktiga kollegor möter miljontals kunder varje dag i världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder och vårt huvudkontor ligger mitt i teknik- och innovationshjärtat Stockholm. Läs mer på www.teliacompany.com.

Prenumerera

Dokument & länkar