Fagersta och Norberg bygger ut fiber tillsammans med Telia

Kommunerna i Fagersta och Norberg har tecknat samverkansavtal med Telia om att bygga fiber till hushåll och företag i kommunerna.

Utbyggnaden kommer att baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunerna.

Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredband, telefoni och digital-TV.

- Det handlar om en långsiktig satsning för både tätorter och landsbygd. Tillsammans med Telia kommer vi arbeta fram en plan för att så många som möjligt ska kunna dra fördel av digitaliseringens möjligheter. Tillgång till snabb och stabil uppkoppling via fiber innebär att Fagersta blir en än mer attraktiv kommun att bo och arbeta i, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande (S) i Fagersta.

- Att möjliggöra för hushåll och företag i Norberg att kunna ansluta sig till fiber är en av de viktigare strategiska frågorna för vår kommun i dagsläget. För att även i framtiden vara en attraktiv kommun att bo och verka i är tillgång till snabb och säker uppkoppling ett måste. Därför är jag mycket glad och stolt över att vi äntligen fått till detta samarbetsavtal, säger Åsa Eriksson (S), kommunstyrelsens ordförande i Norberg.

Från Telias sida lyfter man fram kommunernas engagemang som centralt för att samarbetet kommer till stånd:

– Samarbete bygger på att det finns ett ömsesidigt engagemang. I såväl Fagersta som Norberg finns ett stort engagemang och en offensiv inställning från kommunernas sida, säger Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig på Telia.

För mer information, kontakta:

Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande Fagersta, 0223- 441 00

Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande Norberg, 076-812 92 80

Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig Telia, 070-620 43 30

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G – som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det handlar om en långsiktig satsning för både tätorter och landsbygd
Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande i Fagersta
Tillgång till snabb och stabil uppkoppling via fiber innebär att Fagersta blir en än mer attraktiv kommun att bo och arbeta i
Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande i Fagersta
Att möjliggöra för hushåll och företag i Norberg att kunna ansluta sig till fiber är en av de viktigare strategiska frågorna för vår kommun i dagsläget.
Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Norberg
För att även i framtiden vara en attraktiv kommun att bo och verka i är tillgång till snabb och säker uppkoppling ett måste
Åsa Eriksson, kommunstyrelsens ordförande i Norberg