Höörs kommun storsatsar på fibernät tillsammans med Telia

Höörs kommun och Telia har tecknat ett samverkansavtal om att bygga ut öppen fiber till hushåll och företag i kommunen.

Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus, både tätort och landsbygd, säger Höörs kommunalråd Anna Palm (M).

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till höghastighetsbredband 2020. För att nå detta mål har Höörs kommun antagit en lokal bredbandsstrategi och inleder ett långsiktigt samarbete med Telia som storsatsar på att bygga ut och förstärka den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet.

– Tillsammans kommer vi arbeta fram en plan för att så många hushåll och företag som möjligt i kommunen ska kunna dra fördel av de tjänster ett uppkopplat samhälle erbjuder, berättar Anna Palm (M).

Från Telias sida är man glada för att avtalet är tecknat och lyfter fram kommunens offensiva inställning och engagemang.

– En viktig del är att Höörs kommun på ett engagerat sätt medverkat i ett pilotprojekt med moderna förläggningsmetoder som möjliggör en storskalig fiberutrullning, säger Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig på Telia.

– Även byalag och ekonomiska föreningar kommer ha möjlighet att ansluta sig, förklarar Anna Palm (M) och lägger till att en detaljerad utbyggnadsplan kommer att tas fram och presenteras för kommunen.

Det fibernät som ska byggas är ett öppet nät där varje kund kan välja mellan flera olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband. Utbyggnaden kommer att baseras på efterfrågan på fiberanslutning från hushåll och företag i kommunen.

Även mobilnäten i Höör kommer ses över och byggas ut. Framförallt är det 4G, som är ett höghastighetsnät för mobilsurf, som kommer att prioriteras.

För mer information, kontakta:

Anna Palm, kommunalråd Höörs kommun, 070- 823 39 41

Lars Sandqvist, kommun- och stadsnätsansvarig Telia, 070-620 43 30

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G – som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det handlar om en långsiktig satsning med hela kommunen i fokus, både tätort och landsbygd
Anna Palm
Även byalag och ekonomiska föreningar kommer ha möjlighet att ansluta sig
Anna Palm