Hultsfreds kommun och Telia testar välfärdsteknik för äldre

Report this content

Hultsfreds kommun kommer att börja testa ny teknik som ett stöd inom äldreomsorgen. Testen som görs i samarbete med Telia HealthCare syftar till att öka livskvaliteten för vårdtagaren och ge äldre möjlighet att bo kvar hemma längre. Testen inleds under sommaren 2015, beräknas pågå året ut och omfatta runt 20 hushåll. Även kommunerna Oskarshamn och Högsby kommer att innefattas.

Det som kommer att testas i de tre kommunerna är tjänsten Telia HomeCare som är ”hjärtat” i Telias Health Care-satsning. I Telia HomeCare ingår en box som placeras i hemmet och som trådlöst kan ta emot information från sensorer. Värdena analyseras sedan för att indikerar att vårdtagaren beter sig normalt och kommunicera det vidare till dem de berör. Till exempel hemtjänsten i kommunen eller närstående.

Exempel på funktioner i tjänster är:

  • Trygghetslarm med dubbelriktat tal via larmknapp.
  • Rörelsesensor som kan användas som t.ex. passivitetslarm om ingen rör sig i lägenheten.
  • Dörrsensor som kan registrerar om dement person har öppnat eller stängt en dörr.
  • Tillsynskamera med mörkerseende för att titta till vårdtagaren nattetid.
  • Strömplugg som larmar eller styr strömtillförsel till elektrisk apparatur.

Vad som kommer att testas i det aktuella fallet bestäms under våren.

Syftet med testen är att förstå hur digitala lösningar på bästa och enklaste sätt bidrar till att stödja individens varierande behov av omsorg och vård. I förlängningen kommer denna digitala välfärdsteknik att medföra att närstående kan bli delaktiga och få större delaktighet i vården av sina anhöriga - om de så önskar.

Stora utmaningar
Landets kommuner står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och en ökad andel äldre med behov av vård och omsorg. Och även om ny teknik aldrig ensam kan klara de utmaningar som vård och omsorg kommer att ställas inför, så kommer den att vara en viktig komponent att räkna med tror Niklas Sundler som är ansvarig för Telias Health Care-satsning.

– Intresset är stort bland landets kommuner och landsting att hitta ändamålsenliga digitala välfärdstjänster som kan underlätta för såväl omsorgen som vårdtagarna och deras anhöriga. Hultfreds är en av de kommuner som ligger långt fram när det gäller att satsa på digital infrastruktur och det gör det extra intressant att genomföra den här typen av satsningar tillsammans, säger Niklas Sundler.

Effektivare arbetssätt
Från kommunens sida är förhoppningarna att man inte bara skall öka livskvaliteten för vårdtagaren och deras anhöriga utan att den nya välfärdstekniken också skall medverkar till ett effektivare resursutnyttjande och därmed bidrar till bättre arbetsförhållanden för personalen i omsorgen.

– Vi tror att välfärdsteknik också ökar vår förmåga att vara kreativa, utveckla våra arbetssätt och bidrar till att vi kan möjliggöra att våra äldre på ett bättre sätt kan leva det liv de vill, säger Ann-Gret Sillén på Hultsfreds kommun.

– Det finns redan idag positiva erfarenheter från likande tester genomförda i Region Västerbotten. Genom den kommande testen får vi ytterligare kunskap om hur vi på bästa sätt kan använda digital teknik i hemmet för att äldre ska känna trygghet och få tillgång till den service som behövs för att ha ett bra liv i hemmiljö, säger Lars Gjörloff, på Hultsfreds kommun.

För mer information, kontakta gärna Lars Joelsson på 070 577 0237 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G – som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Det som kommer att testas i de tre kommunerna är tjänsten Telia HomeCare som är ”hjärtat” i Telias Health Care-satsning. I Telia HomeCare ingår en box som placeras i hemmet och som trådlöst kan ta emot information från sensorer. Värdena analyseras sedan för att indikerar att vårdtagaren beter sig normalt och kommunicera det vidare till dem de berör. Till exempel hemtjänsten i kommunen eller närstående.
Niklas Sundler, ansvarig för Telias Health Care-satsning.