Information om kontantpris i eventuellt tvångserbjudande

Report this content

Information om kontantpris i eventuellt tvångserbjudande I samband med det utbyteserbjudande som Telia riktat till aktieägarna i Sonera kan, som angivits i prospektet, Telia enligt finsk lag efter det att transaktionen avslutats ha skyldigheten att rikta ett tvångserbjudande till de aktieägare som inte lämnat in sina Sonera- aktier för utbyte mot Telia-aktier. Detta tvångserbjudande skall innehålla ett kontanterbjudande och priset skall baseras på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sonera- aktien på Helsingforsbörsen under 12-månadersperioden före utgången av utbyteserbjudandet. Baserat på den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Sonera-aktien på Helsingforsbörsen under 12-månadersperioden som slutade den 13 november 2002 och baserat på sista betalkurs för Telia-aktien på Stockholmsbörsen den 13 november 2002, som var 32,00 kr eller 3,53 euro, skulle situationen i illustrativt syfte vara enligt följande exempel: - Kontantpriset som Telia skulle vara skyldigt att erbjuda i tvångserbjudandet skulle vara 5,00 euro per Sonera-aktie - Kontantvärdet av utbyteserbjudandet skulle vara 5,34 euro per Sonera- aktie. - Kontantpriset i tvångserbjudandet skulle alltså vara lägre än värdet av utbyteserbjudandet. Eventuell tillämpning av det s k top-up-villkoret Som angivits i samband med offentliggörandet av prospektet har den finska finansinspektionen givit ett utlåtande som fastställer att ingen ytterligare kontantersättning, så kallad top-up, utgår i samband med utbyteserbjudandet. Oavsett detta skulle med ovanstående prisantaganden inte heller det villkor i samgående-avtalet mellan Telia och Sonera bli aktuellt, som reglerar Telias rätt att säga upp avtalet och avbryta utbyteserbjudandet när kontantsumman som Telia måste betala i tvångserbjudandet för varje kvarvarande aktie i Sonera överstiger kontantvärdet av de Telia-aktier som erbjudits i utbyteserbjudandet med mer än cirka 0,27 euro, eller med mer än totalt 300 milj euro för det totala antalet utestående Sonera-aktier. Telia kommer dock, som angivits i prospektet, inte att slutgiltigt kunna fastställa huruvida villkoret är tillämpligt och om utbyteserbjudandet skall avbrytas förrän omedelbart före likviddagen i utbyteserbjudandet. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias presstjänst, 020-77 58 30 Cautionary Disclaimer/Legend The combination of Sonera and Telia will be implemented through an exchange offer being made by Telia to all shareholders of Sonera. The contents of this document are neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Telia. Any offer in the United States will only be made through a prospectus which is part of a registration statement on Form F-4 which Telia filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002. Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United States are urged to carefully review the registration statement on Form F-4, the prospectus included therein and other documents relating to the offer that Telia has filed or will file with the SEC because these documents contain important information relating to the offer. You are also urged to read the related solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 that was filed by Sonera with the SEC on October 1, 2002 regarding the offer. You may obtain a free copy of these documents at the SEC's web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the registration statement on Form F-4, as well as any documents incorporated by reference therein, and the Schedule 14D-9 at the public reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW, Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for further information about the public reference room. These documents may also be obtained free of charge by contacting Telia AB, Investor Relations, SE-123 86 Farsta, Sweden. Attention: External Communications or Investor Relations (tel: +46 8 7137143, or Sonera Corporation, Teollisuuskatu 15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention: Investor Relations (tel: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS AND THE SCHEDULE 14D-9 CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CONCERNING THE OFFER. Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Under det senaste året har vi renodlat koncernen för att fokusera på kärnaffärerna och öka företagets flexibilitet. Våra fyra kärnverksamheter är: Mobil kommunikation, bredband och Internet, fasta nät samt internationell carrierverksamhet. Telia är noterat på Stockholmsbörsen. Omsättning jan- sep 2002 var 42 727 MSEK (42 226) och antalet anställda 16 244 (22 509). Omsättning 2001 var 57 196 MSEK och antalet anställda 17 149. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT01120/wkr0001.DOC http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/14/20021113BIT01120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar