Pilotprojekt för fiber på landet startar i Nora och Hällefors

Nu inleds pilotprojektet i Örebro län med att bygga ut fiber på landet där det är glest mellan orter och gårdar. Först ut är Nora och Hällefors. I den kampanj som startar 1 juni får omkring 1300 hushåll erbjudande om att ansluta villan till ett öppet fibernät. Erbjudandet går även ut till fritidsboende i de områden som berörs, som får samma möjlighet att ansluta fritidshuset till fiber.

Det var i juni 2015 som en avsiktsförklaring tecknades mellan Telias dåvarande vd Malin Frenning, Örebros landshövding Maria Larsson och kommunledningarna i Hällefors och Nora. Det handlar om att med gemensamma krafter se till att hushåll och företag på landsbygden får samma möjlighet att ansluta till fibernätet till ungefär samma anslutningskostnad som i städer och tätorter. Målet är att 90% av landsbygden i Nora och Hällefors ska få tillgång till den nya infrastrukturen.
- Tillgången till bredband är en demokratifråga. Det handlar om att alla ska ha samma tillgång till samhällets digitala tjänster, oavsett var man bor och verkar. För landsbygden är det extra viktigt, här finns ju inte samma utbud av service som i städer. Men det är också en fråga som spelar roll för den omfattande bostadsbristen i Sverige. Städerna och de större tätorterna klarar inte själva att ge bostäder åt alla, säger landshövding Maria Larsson.

Det är ett öppet nät som innebär att hushållen fritt kan välja bland de tillgängliga tjänsteleverantörernas utbud av bredband, tv och telefoni. Oavsett val får hushållen tillgång till bredband med hastigheter upp till 1000 mbit/s.

Kampanjen startar vecka 22 och pågår till och med vecka 31. Följande områden berörs:

Nora: Sången, Bovik/Bergmanshyttan, Yxe, Grecksåsar och Viker/Bengtstorp. Totalt ca 700 hushåll.
Hällefors: Silvergruvan, Björksjön, Finnhult/Gäddsjön, Rombohöjden/Hjulsjö/Södrahyttan, Älvestorp Grängen/Grängeshyttan, Kärvingeborn/Älgviken, Rockesholm, och Lugnasälven-Skafviken. Totalt ca 600 hushåll.

Utbyggnaden kommer att ske till alla 14 områden när minst 60% i varje enskilt område har tackat ja till att ansluta till fibernätet. Ju fler som tackar ja desto lägre blir anslutningsavgiften. Vid minst 60% betalar hushållen 19900 kr, vid minst 70% är priset 17900 och om minst 85% tackar ja blir priset 15900 kr.

Två informationsmöten kommer att hållas, öppna för alla som vill veta mer om erbjudandet:
Onsdag den 1 juni kl. 16.00-20.00 i Folkets Hus, Sikforsvägen 19 i Hällefors
Torsdag den 2 juni kl. 16.00-20.00 i Biografen, Svartälvsgatan 19, Nora

Örebro-modellen
Satsningen genomförs enligt Örebro läns-modellen som är en arbetsmodell för samverkan mellan statliga, kommunala och privata aktörer. Det innebär bland annat att länsstyrelsen tillsammans med Telia kartlägger var i kommunen befintlig kanalisation kan användas, för att på så sätt få en effektiv utbyggnad. Den lokala entreprenören, Fibergruppen, söker sedan bredbandsstöd av EU och Länsstyrelsen. Fibergruppen bygger ut nätet och säljer det sedan till Skanova som tar över ansvaret för drift och underhåll av nätet.
- Genom samarbetet kan vi nå längre ut och till fler. Går piloten i Nora och Hällefors bra tittar vi gärna vidare på övriga kommuner i länet, säger Linda Hernström, ansvarig för fiberaffären på Telia.

Om du är journalist, kontakta gärna Telias pressavdelning på 0771-77 58 30 eller besök vårt nyhetsrum telia.se/media.
Om du är privatperson och vill veta mer, kontakta vår kundtjänst på 020-402400 eller besök www.oppenfiber.se.

Vi är Telia den nya generationens telekomföretag. Våra 6.700 kundbesatta kollegor möter miljontals kunder varje dag i ett av världens mest uppkopplade länder. Vi är knutpunkten i det digitala ekosystemet som gör det möjligt för människor, företag och samhällen att få tillgång till allt som är viktigt för dem, på deras villkor, dygnet runt – året om. För att ge människor tillgång till alla nya spännande tjänster satsar vi miljarder på att bygga det digitala samhället, vi bygger Framtidens nät. Vi har bestämt oss för att förändra it-och telekomindustrin och föra världen närmare våra kunder. Läs mer på www.telia.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar