Rapport från Telias extra bolagsstämma

Report this content

Rapport från Telias extra bolagsstämma Vid måndagens extra bolagsstämma i Telia beslutades att bemyndiga styrelsen att i anledning av samgåendet med Sonera besluta om sådan emission av aktier och skuldebrev med optionsrätter till nyteckning som krävs för genomförandet av det offentliga erbjudandet till aktieägarna och optionsrättsinnehavarna i Sonera. Stämman beslutade även att Telia skall ändra sin firma till TeliaSonera AB. Vidare beslutades att utse Tapio Hintikka, Lars-Eric Petersson, Carl Bennet, Ingvar Carlsson, Eva Liljeblom, Caroline Sundewall, Roger Talermo, Tom von Weymarn och Anders Igel till ordinarie styrelseledamöter samt att bolagets nomineringskommitté skall bestå av styrelsens ordförande och vice ordförande. Dessa beslut skulle gälla under förutsättning av och med verkan från tidpunkten för Telias tillträde till aktierna i Sonera förvärvade enligt erbjudandet. Under stämman uppmanade den svenska staten, som innehar 70,6 % av aktierna i Telia, nomineringskommittén att bl.a. nominera en oberoende ledamot icke anställd vid TeliaSonera att ersätta Anders Igel vid nästkommande ordinarie bolagsstämma. Slutligen beslutades om nedsättning av överkursfonden med ett belopp motsvarande det belopp som tillförs Telias aktiekapital och överkursfond genom nyemissionen i anledning av erbjudandet. Även detta beslut förutsätter således att samgåendet med Sonera fullföljs. - - - Cautionary Disclaimer/Legend The combination of Sonera and Telia will be implemented through an exchange offer being made by Telia to all shareholders of Sonera. The contents of this document are neither an offer to purchase nor a solicitation of an offer to sell shares of Telia. Any offer in the United States will only be made through a prospectus which is part of a registration statement on Form F-4 which Telia filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC") on October 1, 2002. Sonera shareholders who are U.S. persons or are located in the United States are urged to carefully review the registration statement on Form F-4, the prospectus included therein and other documents relating to the offer that Telia has filed or will file with the SEC because these documents contain important information relating to the offer. You are also urged to read the related solicitation/recommendation statement on Schedule 14D-9 that was filed by Sonera with the SEC on October 1, 2002 regarding the offer. You may obtain a free copy of these documents at the SEC's web site at www.sec.gov. You may also inspect and copy the registration statement on Form F-4, as well as any documents incorporated by reference therein, and the Schedule 14D-9 at the public reference room maintained by the SEC at 450 Fifth Street, NW, Washington, D.C. 20549. Please call the SEC at 1-800-SEC-0330 for further information about the public reference room. These documents may also be obtained free of charge by contacting Telia AB, Investor Relations, SE-123 86 Farsta, Sweden. Attention: External Communications or Investor Relations (tel: +46 8 7137143, or Sonera Corporation, Teollisuuskatu 15, P.O. Box 106, FIN-00051 SONERA, Finland. Attention: Investor Relations (tel: +358 20401). YOU SHOULD READ THE PROSPECTUS AND THE SCHEDULE 14D-9 CAREFULLY BEFORE MAKING A DECISION CONCERNING THE OFFER. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Telias Presstjänst, tfn 020-77 58 30 Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Under det senaste året har vi renodlat koncernen för att fokusera på kärnaffärerna och öka företagets flexibilitet. Våra fyra kärnverksamheter är: Mobil kommunikation, bredband och Internet, fasta nät samt internationell carrierverksamhet. Telia är noterat på Stockholmsbörsen. Omsättning jan- sep 2002 var 42 727 MSEK (42 226) och antalet anställda 16 244 (22 509). Omsättning 2001 var 57 196 MSEK och antalet anställda 17 149. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/05/20021105BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar