Telia anmäler Svensk Infrastruktur till Marknadsdomstolen

Telia har idag lämnat in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen med anledning av några av de felaktigheter företaget Svensk infrastruktur uppger i sin marknadsföring av fiberbaserat bredband.

En fiberansluten bredbandsuppkoppling är en viktig investering som villaägare ska leva med i många år. Det är därför grundläggande, för såväl konsumenten som förtroendet för branschen, att den information som marknadens olika leverantörer av bredband via fiber ger kunderna är korrekt och baserad på fakta.

Telia menar att företaget Svensk Infrastruktur på flera punkter bryter mot god marknadsföringssed och gällande lagstiftning. Bland annat använder företaget uträkningar av ROT-avdrag i marknadsföringen som riskerar att ge kunderna en grovt felaktig bild av det slutliga priset. Belopp på mellan 8 000 och 12 000 kronor i ROT-avdrag nämns i informationsmaterialet när Telias beräkningar landar på runt 1 000 kronor.

– Vi ser tydligt att det finns metoder i Svensk Infrastrukturs marknadsföring som riskerar att drabba villaägarna hårt ekonomiskt i efterhand. Konsumenterna måste kunna lita på att den information de får är korrekt. Därför anmäler vi nu Svensk Infrastruktur till Marknadsdomstolen, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

Svensk Infrastruktur ger också en felaktig bild av bredbandsmarknaden som helhet. Bland annat anklagas Telia indirekt för att inte erbjuda valfrihet och inte stå för fri konkurrens. Telia erbjuder både avtal med Telia som tjänsteleverantör och avtal om enbart installation av fiberanslutningen, alltså helt öppna nät, vilket gör att marknadsföringsmaterialet från Svensk Infrastruktur enligt Telia är vilseledande och i strid med marknadsföringslagen.

I materialet från Svensk Infrastruktur framgår inte heller om villaägarna, utöver anslutningsavgiften, måste betala en tjänsteleverantör för att få tillgång till tjänster i fibernätet. Av de allmänna villkoren framgår däremot både tillkommande kostnader och väsentliga begränsningar för erbjudandet. En korrekt bild är att det kan tillkomma ytterligare kostnader för att villaägarna ska kunna ha nytta av fiberanslutningen.

--------------------------------------------------------------------------------------
Telias presstjänst för journalister kan nås på 0771-77 58 30

Telia är ledande inom mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation och bredband i Sverige. Vi erbjuder också telefoni, bredband och tv i ett paket. Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Telia kan leverera bredband till 95 procent av hushållen i Sverige och har sju år i rad fått pris för Sveriges bästa mobilnät. Företaget har cirka 10 000 anställda i Sverige, egen kundtjänst och ett stort antal butiker i hela landet. Läs mer på www.telia.se Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.se

Taggar: