Telia ansöker om stämning mot Svensk Infrastruktur AB

Telia har idag lämnat in en stämningsansökan till Stockholms Tingsrätt mot företaget Svensk Infrastruktur AB. Bakgrunden är att Svensk Infrastruktur i sin marknadsföring anger priser som reducerats med ROT-avdrag utan att ange hur avdraget beräknats. Detta trots att Marknadsdomstolen tidigare förbjudit bolaget att använda denna typ av marknadsföring.

Genom klagomål från boende i kranskommuner till Stockholm samt via Allmänna Reklamationsnämnden och Konsumentverket står det klart att Svensk Infrastruktur inte tar någon hänsyn till Marknadsdomstolens tidigare dom (MD 2011:24). Således finns det grund för att döma ut det vitesbelopp på en miljon kronor som Marknadsdomstolen slagit fast.

– En fiberanslutning av villan är en viktig investering och det är en självklarhet att villaägarna ska kunna lita på att den information som ges är korrekt och baserad på fakta. Att använda marknadsföring som riskerar att drabba villaägarna hårt ekonomiskt i efterhand är dessutom förödande för förtroendet för branschen som helhet. Nu när det står klart att Svensk Infrastruktur, trots Marknadsdomstolens dom, fortsätter att vilseleda konsumenterna tycker vi att det fastslagna vitesbeloppet ska betalas och har därför ansökt om stämning, säger Henrik Forssell, försäljningschef på Telia Öppen Fiber.

För mer information, kontakta gärna Carl Johan Swanson på 072 231 0054 eller besök Telias nyhetsrum telia.se/media

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi investerar mer än någon annan i ny infrastruktur och nya tjänster. Nu bygger vi det nya digitala Sverige och storsatsar 15 miljarder kronor i utbyggnad av den mobila och fasta infrastrukturen i hela landet. Telia var t.ex. först i världen med att lansera mobilnätet 4G – som närmast kan likna en motorväg för mobilsurf. Samtidigt bygger vi ut det supersnabba fibernätet i kommuner runt om i landet för att möta behovet av alltmer dataintensiva tjänster i hemmet, på jobbet och i övriga samhället. Läs mer på www.telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

En fiberanslutning av villan är en viktig investering och det är en självklarhet att villaägarna ska kunna lita på att den information som ges är korrekt och baserad på fakta. Att använda marknadsföring som riskerar att drabba villaägarna hårt ekonomiskt i efterhand är dessutom förödande för förtroendet för branschen som helhet.
Henrik Forssell, Telia
Nu när det står klart att Svensk Infrastruktur, trots Marknadsdomstolens dom, fortsätter att vilseleda konsumenterna tycker vi att det fastslagna vitesbeloppet ska betalas och har därför ansökt om stämning
Henrik Forssell, Telia