Telia avvecklar satellitverksamheten

Telia avvecklar satellitverksamheten Telia AB:s satellitdivision och dess verksamhet vid jordstationen Teleport i Tanum i Bohuslän ska avvecklas under 2002. Samtidigt är divisionens satellitstation i Ågesta utanför Stockholm till försäljning. Kostnaderna för avvecklingen inryms i den förlustreservation på 800 MSEK som Telia tidigare redovisat för tredje kvartalet i år. Beslutet, som direkt berör 21 anställda i Tanum och divisionledningen med tre anställda i Farsta, grundas på minskad efterfrågan av satellittjänster för internationell telefoni. Satellitverksamheten i Ågesta söder om Stockholm har delvis andra tekniska och kommersiella förutsättningar, och Telia avser därför att om möjligt avyttra verksamheten inklusive anläggningar och anställda. - Beläggningen i Tanum är nu nere i 20-25 procent, och den trafiken kan vi idag hantera betydligt billigare via vårt eget fibernät och via andra operatörer. Vi har inte heller lyckats hitta någon som kan och vill ta över verksamheten, säger affärsområdeschef Eva Lindqvist, Telia Equity. Avvecklingen av Tanum sker successivt under 2002 och på ett sådant sätt att befintliga kunder säkras andra leverantörer innan verksamheten stängs. Några omedelbara uppsägningar är inte aktuella utan samtliga anställda erbjuds möjlighet att i sex månader delta i Telias omställningsprogram med individuellt stöd för bl a jobbsökning och vidareutbildning. Jordstationen i Tanum uppfördes 1970-71 och hade under ett par decennier mycket stor betydelse för den internationella teletrafiken till och från Sverige och övriga Norden. Under 1990-talet började marknaden för internationella telefonitjänster via satellit minskat i takt med den globala utbyggnaden av fibernät. Konkurrensen från optisk fiber har resulterat i pressade priser och allt lägre beläggning, även i Tanum. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Informationschef Kåre Sjöholm, Telia Equity via Telias Presstjänst, tel 020-77 58 30 Fylligare information om Tanum Teleport finns tillsammans med denna release i "Pressrum" på www.telia.se eller kan erhållas som fax från Presstjänsten. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00390/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00390/bit0001.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar