Telia avvecklar sin internationella telegramtjänst

Telia avvecklar sin internationella telegramtjänst Telia avvecklar tjänsten Telia Telegram den 30 april 2002. Tjänsten, som är den äldsta i Telias sortiment med 1853 som startår, utnyttjas främst av rederier, exportföretag, banker och privatpersoner som vill skicka telegram till utlandet. Telia Lyxtelegram påverkas inte och kan som tidigare användas inom Sverige för till exempel gratulationer och kondoleanser. Bakgrunden är att Näringsdepartementet tidigare beviljat anslag till den internationella telegramtjänsten. Post- och telestyrelsen (PTS) har därefter haft departementets uppdrag att upphandla den operatör som ska driva tjänsten. Den 20 december 2001 tog regeringen beslutet att regeringens uppdrag till PTS ska upphöra vid utgången av april 2002. Telias uppdrag upphör därmed. Regeringens beslut grundas på att antalet telegram minskar drastiskt år för år och att bra alternativ finns. År 1940 skickades som exempel 3 050 000 inrikes och 2 060 000 utrikes telegram. Under 2001 var volymerna nere på cirka 3 600 avgående och cirka 5 600 ankommande. Telegramtjänsten har tidigare upphört i ett flertal länder: Nya Zeeland stängde 2000. Finland, Tyskland, Island, Schweiz, Liechtenstein och Österrike stängde 2001. Norge stängde den 1 januari i år. Singapore stänger den 1 april och Danmark väntas stänga sin tjänst till sommaren. Från Sverige skickas mest telegram till Italien, Jugoslavien, Spanien, Polen och Storbritannien. Sverige tar emot flest telegram från Cuba, Italien, Irak, Jugoslavien, Polen och Rumänien. De flesta telegrammen avser gratulationer och kondoleanser. I de fall telegram används för anbudsgivning finns i dag annan teknik som är effektivare. De alternativ som står till buds i dag är telefax och e-post, traditionell post och till viss del även SMS-meddelanden. Det är inte längre möjligt att sända pengar telegrafiskt till och från Sverige sedan Posten lade ner denna tjänst. Telia Lyxtelegram påverkas inte och kan som tidigare användas inom Sverige för hälsningar och gratulationer, men också för kondoleanser. Telia Lyxtelegram bärs ut med bud samma dag de beställs och levereras vid dörren på de flesta orter i Sverige. Ett bidrag på 15 kr per telegram går dessutom till Hjärt-Lungfonden. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Hans G Larsson, presschef Telia Sverige AB, tfn. 070-218 18 18 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/28/20020228BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Vi är motorn i kommunikationsSverige och investerar mer än någon annan i nät, tjänster och infrastruktur. Telia var först i världen med att lansera 4G – en innovation som gör det möjligt att surfa mobilt, upp till tio gånger snabbare än förut. Under året bygger vi ut fiber, vdsl och 4G för snabbare bredband till ännu fler svenskar. Läs mer på telia.se. Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på teliasonera.com.

Dokument & länkar