Telia i europeisk genombrottsaffär

Report this content

Telia i europeisk genombrottsaffär Telia International Carrier (Telia IC) har fått en IP-transitorder, som gör bolaget till den ledande leverantören av IP-transit till Europas universitet. Telia ICs nya order kommer från DANTE på uppdrag av 18 europeiska nationella forsknings- och utbildningsnätverk. Avtalet som löper över tre år med ett värde på flera miljoner euro är ett av Telia ICs största IP-transitkontrakt. Med start i juli, blir Telia IC en av två IP-leverantörer till 18 europeiska nationella forsknings- och utbildningsnätverk. Bland andra kan nämnas DFN (Tyskland), Switch (Schweiz), Garr och Red Iris (Italien). Redan idag levererar Telia IC IP tjänster till universitetsnätverken Sunet, NordUnet och Belnet. Genom det nya avtalet blir Telia IC den ledande leverantören till de europeiska universiteten. Idag surfar över åtta miljoner universitetsstudenter på Internet genom Vikingnätet. - Efter KPNQwests konkurs var vi tvungna att mycket snabbt hitta en ersättare för våra IP- leveranser, säger Dai Davies, General Manager, DANTE. Telia IC var oerhört snabba och ersatte våra behov med högkvalitativ IP-trafik. Anledning att vi valde Telia kan sammanfattas i tre ord: pris, trovärdighet och snabba leveranser. Affären omfattar sex IP-noder i London, Frankfurt, Hamburg, Zürich, Madrid och Milano. Kapaciteten varierar mellan 2,5 ggb och STM-4. - Genom våra leveranser förser Telia IC 75 procent av Europas universitetsstudenter med deras IP-transitbehov, säger Erik Heilborn, VD Telia IC. Vi har tagit täten och är nu den ledande leverantören till Europas universitet. Om Telia International Carrier Telias helägda dotterbolag Telia International Carrier erbjuder tjänster inom IP, kapacitet, telefoni, samlokaliseringsstationer och infrastruktur till det snabbt växande kundsegmentet för internationella grossistaffärer. Företaget är idag en av Europas ledande carriers för transatlantisk IP-trafik till USA. Telias multifibernät Vikingnätet erbjuder högkapacitetsförbindelser och konnektivitet världen runt. Nätet är en stor satsning där Telia International Carrier täcker Skandinavien, Europa och USA. Nätet täcker cirka 40 000 förbindelsekilometer genom hela Europa och USA, med 50 städer och 120 platser för kunden att ansluta sig. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Mark Vadasz, Public Relations Director, Telia International Carrier Tfn: 020-77 58 30, e-post: mark.vadasz@teliacarrier.com Telia är Nordens ledande kommunikationsföretag. Under det senaste året har vi renodlat koncernen för att fokusera på kärnaffärerna och öka företagets flexibilitet. Våra fyra kärnverksamheter är: Mobil kommunikation, bredband och Internet, fasta nät samt internationell carrierverksamhet. Telia är noterat på Stockholmsbörsen. Omsättning jan- jun 2002 var 28 231 MSEK (27 795) och antalet anställda 16 561 (22 468). Omsättning 2001 var 57 196 MSEK och antalet anställda 17 149. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar