Telia och GKF Frakt driver fram mobil datakom i åkeribranschen

Report this content

Telia och GKF Frakt driver fram mobil datakom i åkeribranschen Telia och GKF Frakt har genom nära samarbete fått fram en robust och flexibel kommunikationslösning för transportbranschen. Kommunikationslösningen visar hur mobil datakom kan användas i åkeribranschen. Samarbetet har skapat ett konkret konkurrensförsteg för GKF Frakt och lagt en bas för kommande affärer för Telia. Telia och GKF Frakt i samverkan med Åkeriföreningen Syd har genomfört ett projekt kallat På Väg. I projektet testades mobil datakommunikation från maskin till maskin, dvs mellan bilarna och transportledningen. Med hjälp av GSM och SMS, PrintIT-boxar försedda med skrivare och streckkodsläsare samt GSM-positionering kan transportledning och bilar utväxla automatiska och standardiserade meddelanden. Kommunikationen integrerades med GKF Frakts befintliga system för transportledning och ekonomi. Projektet har resulterat i kommersiella avtal mellan Telia och GKF Frakt. - Samarbetet med GKF Frakt är ett led i Telias Demotel/FoU- direktprogram, säger Claes Nycander, VD på Telia Research. I nära partnerskap med en pilotkund skapar vi affärsnytta och värde för bägge parter. Utrymmet för automatiserad användning av GSM och SMS inom sektorn transport och logistik bedömer vi vara mycket stort och denna utveckling är ännu bara i sin linda. - Den lösning vi valt är flexibel, enkel och möjliggör att vi kan växa, säger Anders Lindström, VD på GKF Frakt. Samtidigt kommer vi att förbättra vår arbetsmiljö såväl på kontoret som ute i fordonen. Vi förbättrar ekonomi och miljöpåverkan genom minskade tomkörningar. Det är min förhoppning att vi skall kunna skapa mer tid åt transportledarna, för planering och ökad kundvård. - Det här är ett mycket bra initiativ av Telia, och det behövs verkligen någon som tar ett övergripande ansvar för att hjälpa branschen för att på ett bättre sätt utnyttja möjligheterna inom mobil kommunikation, säger Bengt Nordlindh VD på Åkeriföreningen Syd. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Göran Belfrage, Telia Demotel/FoU-direktprogram, ansvarig för samarbetet med GKF Frakt, tfn 070-623 6093. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar