Telia vann första ronden i bredbandskriget

Marknadsdomstolen har beslutat att förbjuda Svensk Infrastuktur AB:s nuvarande marknadsföring av möjligheterna att göra ROT-avdrag vid installation av bredband via fiber. Därmed går Marknadsdomstolen på Telias linje.

Telia anmälde tidigare i år Svensk Infrastruktur AB till Marknadsdomstolen då Telia menade att företaget på flera punkter bröt mot god marknadsföringssed och gällande lagstiftning i sin marknadsföring av bredband via fiber i ett antal kommuner i Stockholms län. Bland annat använde företaget uträkningar av ROT-avdrag i marknadsföringen som riskerade ge konsument en grovt felaktig bild av det slutliga priset.

Nu väljer Marknadsdomstolen att i sitt interimistiska beslut att ge Telia rätt och förbjuder Svensk Infrastruktur AB:s sätt att ange pris som reducerats med ett schabloniserat ROT-avdrag. Förbudet är förenat med ett vite om en miljon kronor och gäller tills dess slutligt avgörande föreligger eller domstolen bestämmer annat.

- Att ansluta sin villa till fiberbredband är en viktig investering som man ska leva med i många år. Konsumenterna måste kunna lita på att den information de får är korrekt. Det är mycket glädjande att Marknadsdomstolen valt att gå på vår linje. Nu stoppas förhoppningsvis den här typen av oseriös reklam, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

Förutom för sättet på vilket Svensk Infrastruktur AB:s marknadsfört möjligheterna till ROT-avdrag anmäldes företaget för en rad ytterligare felaktigheter i sin reklam. Dessa ytterligare yrkanden kommer att hanteras i den ordinarie domstolsprocess som nu följer.

--------------------------------------------------------------------------------------
Telias presstjänst för journalister kan nås på 0771-77 58 30

Telia är ledande inom mobil kommunikation, fast telefoni, datakommunikation och bredband i Sverige. Vi erbjuder också telefoni, bredband och tv i ett paket. Telias tjänster hjälper människor och företag att kommunicera på ett enkelt, effektivt och miljövänligt sätt. Telia kan leverera bredband till 95 procent av hushållen i Sverige och har sju år i rad fått pris för Sveriges bästa mobilnät. Företaget har cirka 9.400 anställda i Sverige, egen kundtjänst och ett stort antal butiker i hela landet. Läs mer på www.telia.se Telia ingår i TeliaSonera-koncernen med verksamhet i Norden, Baltikum, Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, samt i Spanien. Läs mer på www.teliasonera.se

Taggar: