Bokslutskommuniké 2002

Report this content

Lönsamt andra halvår · Under andra halvåret ökade nettoomsättningen till 154 miljoner kronor jämfört med 96 miljoner kronor under första halvåret. Samtidigt förbättrades resultatet efter finansnetto till 3 miljoner kronor jämfört med -98 miljoner kronor. · Uppgraderingsorders inom mobilt VPN / Mobile Office erhölls från ledande europeiska operatörer under fjärde kvartalet. · Positivt kassaflöde under året, 32 miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 31 december till 232 (200) miljoner kronor. · Orderingången netto under året uppgick till 211 (333) miljoner kronor. Nya order har erhållits till ett värde om 242 (333) miljoner kronor. · Orderstocken vid årets utgång uppgick till 97 (136) miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 82 (76) miljoner kronor. · Nettoomsättningen under året uppgick till 250 (307) miljoner kronor. · Resultat efter finansnetto under året uppgick till -95 (-31) miljoner kronor. Frågor angående denna delårsrapport besvaras av: Ulf Lindstén, verkställande direktör, tfn. 08-520 660 97 Lars Alm, ekonomidirektör, tfn. 08-520 660 16 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00950/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/30/20030130BIT00950/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar