Rapport från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma avhölls i Teligent tisdagen den 23 november 2004. Vid bolagsstämman beslutades att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 3 179 123 aktier. Rätt att teckna nya aktier i emissionen skall med företrädesrätt tillkomma Teligents aktieägare varvid varje femtal (5) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en emissionskurs om 11 kronor per aktie. Innehavare av teckningsoptioner 2004/2007, äger med stöd av villkoren för teckningsoptionerna, rätt att teckna nya aktier i Teligent på samma villkor som aktieägarna, varvid varje femtal (5) befintliga teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 26 november 2004. Aktieteckning skall ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 1 december 2004 till och med den 21 december 2004, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. För ytterligare information, kontakta: Ulf Lindstén, vd och koncernchef Teligent AB Tel. 08 520 660 50 ulf.lindsten@teligent.se Paul Hastings, ekonomidirektör Teligent AB Tel. 08 410 172 26 paul.hastings@teligent.se

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar