Teligents nyemission övertecknad

Vid teckningstidens utgång hade Teligents nyemission tecknats till drygt 210 procent. Detta innebär att emissionen blev fulltecknad och att Teligent tillförs 35 Mkr, före emissionskostnader. Emissionen tecknades till över 98 procent med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som ej tecknades med stöd av teckningsrätter kommer att ske med subsidiär företrädesrätt i enlighet med villkoren i prospektet. Besked om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter lämnas genom utfärdande av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 3 januari 2005. Efter att betalning av aktierna har registrerats kommer aktierna att levereras till aktieägarnas konton snarast möjligt. Inget meddelande utgår till dem som ej erhållit tilldelning. Genom emissionen ökar antalet aktier med 3 179 123 till 18 864 742. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Stockholmsbörsens O-lista från och med den 20 januari 2005. Aureus AB har varit rådgivare till Teligent i samband med nyemissionen. För ytterligare information, kontakta: Ulf Lindstén, vd och koncernchef Teligent AB Tel. 08 520 660 50 ulf.lindsten@teligent.se Paul Hastings, CFO Teligent AB Tel. 08 410 172 26 paul.hastings@teligent.se

Om oss

Teligent utvecklar och marknadsför avancerade mervärdestjänster för telekommunikationsnät. Tjänsterna och applikationerna som bolaget erbjuder baseras på den generiska tjänsteutvecklingsplattformen Teligent P90/E. Bolagets lösningar används idag av ett flertal ledande operatörer, däribland AT&T Wireless, BT, Cingular, Maroc Telecom, T-mobile USA, Tele2, Telefónica, Tele2, Telia och operatörer inom Vodafone-gruppen. Teligent grundades 1990 och har varit noterade på Stockholmsbörsen sedan 1999. Med huvudkontor i Nynäshamn har bolaget idag kontor i nio länder runt om i världen. Besök gärna www.teligent.se för ytterligare information.

Dokument & länkar