Tellus Bank & Finansfond bland de bästa aktiefonderna föregående vecka

Report this content

Tellus Bank & Finansfond lyfts fram bland föregående veckas bästa aktiefonder av Svenska Dagbladet.

Tellus Bank & Finansfond 
Fondens syfte är att ta del av bankernas höga direktavkastningar.
Efter finanskris och statsskuldkris har det skapats en miljö som är mycket gynnsam för banker att verka inom, då de är systemviktiga för den globala ekonomin. Trots detta värderas banker långt ifrån sina historiska snittvärdringar och ger i dagens nollräntemiljö mycket höga direktavkastningar. Vi vill ha möjlighet att ta tillvara dessa direktavkastningar och fonden är därför utdelande. Vi investerar i Europeiska bank och finansaktier och vi använder en flexibel aktieandel för att hantera de stora svängningar som denna sektor kan uppvisa.

Förvaltarstil för fonden

Hörnpelarna i Tellus Bank & Finansfonds förvaltningsfilosofi är:


  • Aktiv förvaltning

  • Hög direktavkastning

  • Flexibel aktieandel
 

Vi är glada att fonden lyfts fram bland förra veckans bästa aktiefonder i SvD:

 

Tellus Bank & Finansfond förvaltas av Bo Pettersson och Anders Bruzelius. Klicka här för mer information.


Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på vår hemsida: www.tellusfonder.se.

Vi på Tellus Fonder respekterar din integritet och det är viktigt för oss att dina personuppgifter är skyddade hos oss. Vi har arbetat aktivt för att stärka din integritet och försäkra oss om att vi tillgodoser de krav som ställs på oss i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation. Tellus Fonder har i linje med GDPR utvecklat en integritetspolicy i syfte att tydligt informera om hur dina personuppgifter hanteras. För att ta del av vår integritetspolicy, besök följande adress: www.tellusfonder.se/riktlinjer.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media