Tellus Fonder INLEDER SAMARBETE MED SVENSKA FRIBREVSBOLAGET

Report this content

Nu inleder Tellus Fonder och Svenska Fribrevsbolaget ett samarbete. Från och med idag kommer Svenska Fribrevsbolagets och Tellus kunder kunna välja att placera sina gamla tjänstepensioner, också kallat fribrev i Tellus Globala Investmentbolag och Tellus Midas.”Det är med stor glädje vi från och med idag inleder ett samarbete med Svenska Fribrevsbolaget. Tillsammans erbjuder vi dels deras nya och befintliga kunder att investera sina fribrev i Tellus Globala Investmentbolag och Tellus Midas, samtidigt som Tellus fonders kunder ges möjligheten att flytta sina fribrev till Svenska Fribrevsbolaget och därmed kunna placeras i Tellus Globala Investmentbolag och Tellus Midas.”, säger Tellus Fonders VD Eva Lunderquist.

Fribrev är en avslutad pensionsförsäkring som uppstår t.ex. när du byter jobb. En tjänsteman kommer i genomsnitt ha 8 st fribrev utspridda hos olika försäkringsbolag under sitt arbetsliv. Totalt finns det 1,500 miljarder kronor i utestående fribrev i Sverige som i och med lagändringen den 1 april 2021 nu är enklare, och billigare att flytta mellan försäkringsbolag.

"Vi är glada att kunna lansera fondbolaget Tellus på vår plattform. Deras fond Tellus Investmentbolag ger våra pensionssparare möjlighet att investera i en av marknadens vassaste fonder mot globala investmentbolag och internationell konglomerat. Det innefattar många av världens ledande bolag och möjlighet att investera i framtidens vinnare. Bolagen kännetecknas ofta av en stark egen företagskultur och industriellt kunnande som skapar värde för fondsparare.”, säger Svenska Fribrevsbolagets fond och placeringschef Michael Asker.

 

Tellus Globala Investmentbolag investerar i ägarledda investmentbolag och konglomerat världen över, såsom LVMH, Berkshire Hathaway, Google (Alphabet) och Investor. Fonden har belönats med fem stjärnor och fem hållbarhetsglober av fondanalysinstitutet Morningstar. Fonden investerar i ägarledda investmentbolag/konglomerat. De senaste fem åren har fonden avkastat i snitt +21,6% per år. (morningstar.se)
 

Tellus Midas är en blandfond med ett flexibelt aktie- och räntemandat. Fonden presterade 34,9 % år 2020 och är upp 7,93% vid dagens datum. Tellus Midas har fyra stjärnor och fem hållbarhetsglober av Morningstar.

  

Alla investeringar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. För det fall Du önskar investera i fonden/någon av våra fonder finns information i form av Faktablad och Informationsbroschyr att tillgå på Tellus Fonders hemsida: www.tellusfonder.se.

 

Eva Lunderquist
VD
08-545 170 16
eva.lunderquist@tellusfonder.se
Tellus Fonder är ett oberoende fondbolag med stark entreprenörskänsla. Vi har som ambition att skapa och förvalta intressanta nischfonder på de internationella aktiemarknaderna. Vi vill driva ett företag som vi själva tycker det är attraktivt att vara kund i och där vi känner oss stolta att arbeta. Ledord för oss är långsiktighet, enkelhet, ärlighet, transparens och kundnärhet. Vi vill vara ett intressant alternativ till storbankerna och erbjuda intressanta nischprodukter med hela jorden som vårt arbetsfält. Vår företagskultur och förvaltning genomsyras av erfarenhet och sunt förnuft. Som en mindre oberoende aktör vill vi vara flexibla, tillgängliga och lyssna på våra kunder. Vi väljer själva att titta på teman som vi tror formar vår framtid. Vi vill därför att du som kund är med och formar framtiden tillsammans med oss. Kort sagt vi vill vara ditt fondbolag.

Media

Media