Unikt samarbete effektiviserar inkontinensvården

8 av 10 personer på äldreboenden är drabbade av inkontinens. För personalen utgör det en daglig och tidskrävande uppgift att hantera. När vårdpersonal från äldreomsorger runt om i landet hörde av sig till Tena, som är världsledande inom inkontinensvård, med förslag på hur man kunde effektivisera inkontinensvården, blev det startskottet för ett samarbete mellan Tena och välfärdsteknikföretaget Appva. Nu lanserar de en gemensam lösning som minskar vårdpersonalens administration kring inkontinens och samtidigt ger ökad kvalitet på den data som samlas in vid inkontinensutredningar.

-       Det vi lanserar är en helt unik lösning där vi skapat ett gränssnitt mellan det digitala verktyget TENA Identifi, och vårdsystemet MCSS, vilket gör det möjligt för systemen att prata med varandra. Händelser kopplade till inkontinensvård registreras på ett säkert sätt i MCSS och överförs automatiskt till webbverktyget TENA Identifi, säger Hans Bergh, ansvarig för innovationer på Tena.

TENA Identifi är ett digitalt verktyg som används under 72 timmar för att kartlägga en persons toalettvanor. Men hjälp av ett sensorskydd registreras när och hur mycket en person tömmer blåsan. Resultatet används för att planera in rätt tider för toalettassistans och prova ut rätt storlek på inkontinenshjälpmedel utifrån individens behov. Verktyget har funnits på marknaden i Sverige sedan 2015 och används idag av ett 40-tal kommuner runt om i landet för att skapa mer tillförlitliga inkontinensutredningar.

Efter önskemål från vårdpersonal som redan använder TENA Identifi, lanseras nu en vidareutveckling som gör det möjligt att via en app registrera händelser som sker utanför systemet direkt i vårdsystemet MCSS (Medication & Care Support System). Det kan t ex vara läckage utanför skyddet eller att personen går på toaletten istället för att använda skyddet. Resultatet blir mer tillförlitligt när alla observationer kan matas in direkt i systemet och inte som tidigare skrivas ner på papper och sedan matats in för hand.  

Lösningen är unik för inkontinensvården genom att vara det första systemet som integrerar information från två olika system.

-       MCSS används redan av cirka 40 000 användare dagligen. Genom att koppla samman TENA Identifi med MCSS, slipper personalen anteckna händelser på papper för att sedan manuellt mata in i systemet. Vår lösning gör helt enkelt processen ett steg kortare för personalen. När det blir enklare att lägga in data, rapporteras också fler händelser och utredningen blir mer tillförlitlig, säger Ulrika Kjellberg, VD för Appva.

Integrationen av TENA Identifi i MCSS har utvecklats under 2017 och testats i en pilot på Tre Stiftelser i Göteborg. Nu lanseras den brett mot äldreomsorgen.


Om TENA Identifi 

Idag är i snitt 8 av 10 personer på äldreboenden drabbade av inkontinens. Det digitala verktyget TENA Identifi används som underlag vid inkontinensutredningar genom att mäta en persons toalettvanor under 72 timmar. Metoden ersätter traditionell vägning av blöjor, som ofta använts tidigare. Förutom att TENA Identifi bidrar till en bättre inkontinensvård och toalettassistans vid rätt tider - vilket i sin tur ökar livskvalitet för individen -  sparar det tid för personalen som behöver lägga mindre tid på att städa efter läckage. Tid som istället kan läggas på social omvårdnad.

TENA Identifi är utvecklad av Tena – ett varumärke inom hygien- och hälsoföretaget Essity. Idag används systemet av ett 40-tal kommuner i Sverige. Dessutom inom äldreomsorgen i samtliga nordiska länder, samt flera europeiska länder som Holland, Österrike och Italien.


För ytterligare information

Hans Bergh, Global Brand Director, Tena, Essity
031-746 08 30
0706-17 08 30
Hans.bergh@essity.com 

Ulrika Kjellberg, VD Appva
070-766 82 86
ulrika.kjellberg@appva.com
www.appva.com

Om Essity
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som utvecklar, tillverkar och säljer produkter och lösningar inom Personal Care (Baby Care, Feminine Care, Incontinence Products och Medical Solutions), Consumer Tissue och Professional Hygiene. Vår vision är att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa. Försäljning sker i cirka 150 länder under många starka varumärken som de globalt ledande TENA och Tork samt andra varumärken som exempelvis Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare och nettoomsättningen 2016 var cirka 101 miljarder kronor (10,7 miljarder euro). Affärsverksamheten bygger på en hållbar affärsmodell där värdeskapande för människor och miljö sätts i centrum. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq Stockholm. Essity ingick tidigare i SCA-koncernen. För mer information, besök www.essity.com.

About TENA®
TENA is a brand of Essity. With over 50 years of experience TENA is the world’s leading continence care brand. We offer a full range of absorbent products, services and solutions that are tailored to the needs of individuals, their families and healthcare professionals. With the TENA brand, Essity is at the forefront of developing products and services that help improve dignity and the quality of people’s lives.

Taggar:

Dokument & länkar