Tendo ingår samarbete med OIM Sweden AB

Report this content

Tendo AB (”Tendo” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett samarbetsavtal med OIM Sweden AB (”OIM Sweden”) om att optimera och tillverkningsanpassa Tendo OneGrip inför marknadslansering.

Tendo utvecklar produkten OneGrip, en handske med ett integrerat exoskelett som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada. Genom samarbetet med produktutvecklingsbolaget OIM Sweden avser Tendo utveckla och anpassa tillverkningen av OneGrip för att säkerställa att marknadskraven uppfylls inför lansering.

 Vi är glada att kunna ingå samarbete med OIM Sweden som har stor erfarenhet av komplex produktutveckling inom medicinteknik. Med detta samarbete uppnår vi en av våra målsättningar, vilken var att tillse en mekanikingenjör och projektledare. Vi har stort förtroende för OIM Sweden och tillsammans kommer vi kunna säkerställa viktiga processer i anpassningen och tillverkningen av Tendo OneGrip – inför målsättningen att marknadslansera under inledningen 2023”, säger Sofie Woge, VD på Tendo AB.

 

”Vi är enormt stolta och glada att Tendo AB väljer OIM Sweden som sin produktutvecklingspartner. Med OIMs erfarenhet inom MedTech och med vår ISO 13485 certifiering ser vi fram emot att fortsätta utveckla OneGrip tillsammans med Tendo. Det nya affärssamarbetet med Tendo befäster vår position inom Medtech och skapar möjlighet att i partnerskap verkligen göra skillnad för människor och världen vi lever i. Vi ser med stor tillförsikt framemot samarbetet, som berör teknik, människa och innovation på flera nivåer”, säger Ann Kryhl, VD på OIM Sweden AB.

Om OIM Sweden

OIM Sweden AB är ett av Sveriges mest innovativa produktutvecklingsbolag, med ett koncept som förenar teknisk kompetens med människa, innovation och affärsmannaskap. OIM Sweden utvecklar produkter åt framgångsrika företag genom sin nyskapande syn på produktutveckling.

För mer information om Tendo, vänligen kontakta:
Sofie Woge, VD, Tendo
Telefon: (+46) 760 - 21 22 13
E-post:
sofie@tendoforpeople.se
Hemsida: www.tendoforpeople.se

För mer information om OIM Sweden, vänligen kontakta:
Ann Kryhl, VD, OIM Sweden
Telefon: (+46) 733- 20 00 67
E-post: ann.kryhl@oimsweden.com
Hemsida: www.oimsweden.com

 

Kort om Tendo
Tendo är ett medicintekniskt bolag som utvecklar medicintekniska robotiserade hjälpmedel. Bolaget är i färd med att utveckla produkten Tendo OneGrip, en handske med ett s.k. integrerat exoskelett, som assisterar personer med begränsad handfunktion till följd av en ryggmärgsskada, ”SCI” (Eng. Spinal Cord Injury). Enligt styrelsens bedömning finns det för närvarande inte något motsvarande robotiserat hjälpmedel, likt Tendo OneGrip, som löser de komplexa behov som en SCI-patient har. Tendo OneGrip är planerad att marknadslanseras i Skandinavien i inledningen av 2023 och framgent siktar Bolaget mot större marknader, såsom USA och Japan.