Innehållskontroll stoppar oönskad reklam - Teknisk lösning bättre än tandlös lagstiftning

Innehållskontroll stoppar oönskad reklam - Teknisk lösning bättre än tandlös lagstiftning Reklam som strömmar in genom våra e-postbrevlådor tar tid att hantera och riskerar att sprida virus. Konsumentverket vill därför förbättra skyddet för konsumenter och föreslår ett förbud mot reklam som inte godkänts av mottagaren. Men i väntan på en skarpare lagstiftning, som kan dröja, kan mottagaren skydda sig med en enkel innehållskontroll som stänger ute all oönskad e-post. - Det bästa sättet att stoppa all oönskad e-post vare sig det gäller reklam eller virusbärare är att göra det centralt på servernivå i det egna nätverket. Med en innehållskontroll inbyggd i servern är det mycket enkelt att utestänga e-post från vissa speciella avsändare eller e-post som innehåller en viss filtyp, säger Erik Säfsten på TenFour. Den nuvarande marknadsföringslagen innehåller en så kallad opt-out- variant, vilket gör det tillåtet att skicka reklam via e-post så länge mottagaren inte motsatt sig detta. Konsumentverket vill nu att regeringen ser över lagstiftningen och även överväger en opt-in-variant, vilken skulle innebära att det endast är tillåtet att skicka reklam till dem som anmält att de vill ha den. En förändring av lagstiftningen kommer dock att ta tid att genomföra och skyddet riskerar att bli mycket bristfälligt i förhållande till vad man kan åstadkomma med en enkel teknisk lösning, säger Erik Säfsten: - Jag tror att omfattningen av e-postreklam kommer att öka framöver och det är därför olyckligt att sitta och vänta på en lagstiftning som i sämsta fall inte kommer att innebära ett bättre skydd mot oönskad e-post. Det bästa man kan göra är att förbereda sig på det här problemet genom att skaffa sig en tydlig policy för hur e-posten ska hanteras samt ett bra verktyg för att kontrollera inkommande e-post. TenFour utvecklar och marknadsför e-postlösningar som bland annat tillhandahåller innehållskontroll av all in- och utgående e-post. Genom att definiera regler för vilken sorts filer, texter eller avsändare som ska passera filtret i e-postservern går det att undvika meddelanden som innehåller oönskad reklam. För ytterligare information, vänligen kontakta: Erik Säfsten, produktchef på TenFour, tel. 08-594 410 12, mobil 0733-86 80 12 Ulrika Gustafsson, nordisk marknadschef på TenFour, tel. 08-594 41 004, mobil 0733-868325 Besök även TenFours hemsida : www.tenfour.se TenFour är ett svenskt IT-säkerhetsföretag som utvecklar och marknadsför heltäckande säkerhetslösningar för e-posthantering. Företaget har drygt 100 anställda och finns representerat i Sverige, USA och Storbritannien. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar