Landstinget i Kalmar län får säker e-post med lösning från TenFour

Landstinget i Kalmar län får säker e-post med lösning från TenFour Landstinget i Kalmar län får säker e-posthantering med säkerhetslösningar från IT-säkerhetsföretaget TenFour i och med att landstinget ansluter sig till det så kallade SJUNET-projektet. TenFours säkerhetslösningar gör att landstingets 4000 anställda klarar sig från virusattacker och kan skicka säker och insynsskyddad e-post. Kalmar är det åttonde landstinget i Sverige som ansluter sig till SJUNET, sjukvårdens nät, som är ett projekt där svenska landsting tillsammans med Telia Publicom bygger ett gemensamt tele- och datanät. TenFours server för e-posthantering, TFS Secure Messaging Server, används inom ramen för projektet för att skapa säker kommunikation via e-post mellan landstingen. - Vi har ett mycket nära samarbete med både Jönköpings och Östergötlands landsting som båda kräver bra och säker kommunikation. Vi har dessutom gjort en sårbarhetsanalys i landstinget som visat av vi behöver se över våra rutiner bland annat för säker e-post. För att uppfylla de nya krav vi ställer väljer vi att ansluta oss till SJUNET och använda oss av TFS Secure Messaging Server, säger Anders Danielsson, IT-strateg på landstinget i Kalmar län. TFS Secure Messaging Server kan liknas vid en brandvägg för e-post. Användarna kan enkelt verifiera, skydda och kontrollera all e-posttrafik. Säkerhetsfunktioner som kryptering, viruskontroll och digital signering av e-post administreras centralt på servern. Servern fick nyligen högsta betyg av USA:s mest lästa säkerhetstidning, SC Security Magazine. De företag och organisationer som aktivt använde sig av TFS Secure Messaging Server klarade sig i princip oskadda från angreppen från I love you- viruset i förra veckan. - Det är uppenbart, inte minst med tanke på I love you-viruset, att många företag och organisationer har stora brister i e-postsäkerheten. Att landstinget i Kalmar län väljer att utnyttja TFS Secure Messaging Server för att skydda sin e-post från både virusattacker och obehörig insyn tycker jag är ett bevis på att den kvalitet och säkerhet som TenFour kan erbjuda håller högsta klass, säger Christer Wallberg, VD för TenFour. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Wallberg, VD, TenFour, 08-594 410 00 alt. 0708-20 68 62 Anders Danielsson, IT-strateg, landstinget i Kalmar län, 0480-845 21 Besök även TenFours hemsida: www.tenfour.se TenFour är ett svenskt IT-säkerhetsföretag som utvecklar och marknadsför heltäckande säkerhetslösningar för e-posthantering. Företaget har 77 anställda och finns representerat i Sverige, USA, Storbritannien och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/11/20000511BIT00500/bit0002.pdf

Dokument & länkar