Ny ekonomichef på kraftigt expanderande TenFour

Ny ekonomichef på kraftigt expanderande TenFour Det svenska IT-säkerhetsföretaget TenFour fortsätter att expandera. Företaget har nyligen lanserat en ny affärsmodell och genomfört en nyemission på 92 miljoner. I slutet av april förvärvade TenFour dessutom IT-konsultföretaget Xtreme Data Consulting. Nu genomför bolaget en nyckelrekrytering och tar in Kjell Dyrstad, tidigare bland annat Financial Controller på Motorola, som ny ekonomichef/CFO. Kjell Dyrstad (f. 1952) har en lång och gedigen erfarenhet av ekonomistyrning, organisation och strategisk planering. De senaste två åren har Dyrstad drivit egen konsultverksamhet och dessförinnan arbetade han bland annat som ekonomidirektör på Warner Lambert Nordic AB, ekonomichef/financial controller på Motorola AB, ekonomichef/financial controller på AM International AB samt som controller på Siemens Data AB. - Flera aspekter gör att det känns mycket inspirerande att börja arbeta på TenFour. Företaget besitter specialkompetens inom heltäckande säkerhetslösningar för e-post, står inför en mycket kraftig expansion och har en enorm framtida potential på världsmarknaden, säger Kjell Dyrstad. TenFour har sedan starten 1991 utvecklat och marknadsfört produkter för e- posthantering. På senare år har bolaget specialiserat sig inom säker e- post och nyligen lanserade TenFour en ny affärsmodell där företaget bygger vidare på sin nyckelkompetens och riktar in sig på helhetslösningar för säker e-post. TenFours nya affärsmodell innebär att företaget leder kunden genom hela den process, från analys och upprättande av policy för e-post till val av teknisk lösning, installation, service och support, som behövs för säker e-post. En riktad nyemission på 92 miljoner har också gett bolaget de nödvändiga resurserna för den expansion på framför allt den amerikanska marknaden som nu planeras. Bland TenFours ägare återfinns bland annat Kjell Spångberg, Ledstiernan och 6:e AP-fonden som alla aktivt tagit del i bolagets omfokusering. - TenFour har både kompetensen och resurserna för att bli en ledande aktör på världsmarknaden vad gäller helhetslösningar för säker e-post. I Kjell Dyrstad får vi en ekonomichef som både har den erfarenhet och det kunnande som kommer att behövas för vår expansiva satsning, säger Christer Wallberg, VD för TenFour. TenFours ledning har tidigare aviserat sina planer på att försöka notera bolaget på Stockholmsbörsens O-lista. Bild på Kjell Dyrstad finns på TenFours hemsida: www.tenfour.se För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Wallberg, VD, TenFour, tel. 08-594 410 00 alt. 0708-20 68 62 Kjell Dyrstad, Ekonomichef (CFO), TenFour, tel. 08-594 410 00 alt. 0708-49 23 37 TenFour är ett svenskt IT-säkerhetsföretag som utvecklar och marknadsför heltäckande säkerhetslösningar för e-posthantering. Företaget har 77 anställda och finns representerat i Sverige, USA, Storbritannien och Australien. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01000/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01000/bit0002.pdf

Dokument & länkar