Tengbom ritar servicecentral på Malmö sjukhusområde

Region Skåne har skrivit kontrakt med Tengbom arkitekter för uppförande och utformning av en servicecentral som ska hantera logistik, service och teknik på Malmö sjukhusområde. 

Servicecentralen kommer att ligga i sjukhusområdets sydöstra hörn och blir en tydlig knutpunkt där staden möter sjukhuset. Stor vikt läggs därför vid byggnadens gestaltning liksom transportflöden och tekniska anläggningar. Servicecentralen beräknas vara klar att tas i drift 2020.

- Den nya servicecentralen kommer att samla sjukhusets hela försörjning av gods och service i en och samma byggnad. Flöden och leveranser kan effektiviseras och tung trafik på området kan minskas när transporter förflyttas ner under mark och distribueras till vårdavdelningarna via ett väl utbyggt kulvertnätverk, säger Helena Skjeld, servicedirektör Region Skåne.

- Vi är väldigt glada över förtroendet att rita denna viktiga del som kopplar samman byggnader på sjukhusområdet. Servicecentralen är logistiskt krävande, med hög komplexitet och stora flöden av gods, textil och avfall. I uppdraget får vi möjlighet att visa vår breda kompetens inom vårdarkitektur, säger Magnus Nilsson som är kontorschef på Tengbom arkitekter i Malmö.

De kommande åren gör Region Skåne en omfattande investering i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Malmö. I arbetet ingår, utöver byggnationen av en servicecentral, en ny stor vårdbyggnad och ett utbyggt kulvertnätverk. Målet är förbättrad vård- och arbetsmiljö och ett sjukhus som är väl rustat att möta framtidens krav.

För mer information, kontakta:
Magnus Nilsson, Kontorschef Tengbom Malmö, Arkitekt SAR/MSA
magnus.nilsson@tengbom.se
070-916 17 31

Emelie Mannheimer, Marknads- och kommunikationschef Tengbom
emelie.mannheimer@tengbom.se
070-715 63 90

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 550 personer som arbetar tillsammans, fördelade på tolv kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. Läs mer på www.tengbom.se.

Taggar:

Om oss

Tengbom är ett av Nordens främsta arkitektkontor. Vår yttersta uppgift är att göra världen till en bättre plats att leva på. Det gör vi genom att rita hus och miljöer som är mänskliga, vackra, användbara och innovativa. Vi är omkring 570 personer som arbetar tillsammans, fördelade på elva kontor. Tengbom grundades 1906 och har ritat många av Sveriges mest kända och omtyckta byggnader. I februari 2016 rankades vi som det fjärde mest innovativa arkitektkontoret i världen av Fast Company. Läs mer på www.tengbom.se.

Dokument & länkar

Citat

Den nya servicecentralen kommer att samla sjukhusets hela försörjning av gods och service i en och samma byggnad. Flöden och leveranser kan effektiviseras och tung trafik på området kan minskas när transporter förflyttas ner under mark och distribueras till vårdavdelningarna via ett väl utbyggt kulvertnätverk.
Helena Skjeld, servicedirektör Region Skåne
Vi är väldigt glada över förtroendet att rita denna viktiga del som kopplar samman byggnader på sjukhusområdet. Servicecentralen är logistiskt krävande, med hög komplexitet och stora flöden av gods, textil och avfall. I uppdraget får vi möjlighet att visa vår breda kompetens inom vårdarkitektur.
Magnus Nilsson, kontorschef på Tengbom arkitekter i Malmö