Eklund Foundation öppnar för ansökningar 1 maj

Report this content

Ansökningar till Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning, Eklund Foundation, tas emot på eklundfoundation.org från 1 maj. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

– Vi välkomnar såväl experimentella som kliniska studier från alla områden inom odontologi, men prioriterar särskilt projekt som kan relateras till parodontologi, implantologi och kariologi, säger Anna Nilvéus Olofsson, som är specialisttandläkare och ingår i stiftelsens beredningsgrupp.

Eklund Foundation grundades 2015 med syfte att stödja internationell forskning och utbildning inom det odontologiska området. Stiftelsen delade ut ca 1,5 miljoner SEK till odontologisk forskning 2016 respektive 2017. I år kommer stiftelsen att dela ut sammanlagt ca 1,5 miljoner SEK till utvalda projekt av hög kvalitet. Vilka som tilldelas medel tillkännages under hösten 2018.

Mer information om stiftelsen och ansökningsprocessen finns på eklundfoundation.org.

Taggar: