Mot en cirkulär ekonomi för plast – intervju med TePes Product Development Manager

Report this content

Plast har sina fördelar men också sina utmaningar. Vi pratade med Patrik Werius, Product Development Manager på TePe, om utvecklingen och framtiden för ett omdebatterat material.

– Jag övertygad om att plast fortfarande kommer att finnas kvar om tjugo år. Det är helt enkelt ett enastående material i fråga om användningsområden, vikt, hygien och kvalitet. Men dagens linjära produktion kommer att bli föråldrad. Den tekniska utvecklingen har börjat flytta gränserna för vad plast kan vara, det vill säga ett värdefullt råmaterial snarare än något som skapar avfall. Vi arbetar varje dag med dessa komplexa frågor, säger Patrik Werius, produktutvecklingschef på TePe.

Vad har varit avgörande i TePes hållbarhetsresa, ur ett produktutvecklingsperspektiv?

TePes livscykelanalys, en beräkning av miljöpåverkan från våra produkt- och förpackningsmaterial, har varit en nyckel i utvecklingsprocessen. Analysen visade att förutom transporter och resurshantering fanns ytterligare ett par viktiga förbättringsområden, nämligen råmaterial och sluthanteringen av produkter. Materialfrågan var en naturlig utgångspunkt för mitt team, för där har vi en direkt inverkan, vilket ledde till att vi började fasa ut fossila material från vår produktion.

Och då valde ni att gå över till bioplast baserad på sockerrör?

– Ja, för sockerrör har hittills varit det mest tillgängliga hållbara materialet. Men alla typer av biomassa, såsom matavfall, alger och biprodukter från jordbruket, kan omvandlas till monomerer som är byggstenarna i polymerer, det vill säga plast. Ett sätt att gradvis göra plast mer hållbart är att använda sig av massbalans, vilket innebär att man tillsätter tallolja eller annan biomassa i blandningen under produktionen. Den här metoden kommer att hjälpa oss att nå vårt mål att uppnå CO₂-neutralitet i produkt och förpackning under 2022.

Men bio- och massbalansplast löser fortfarande inte frågan om hanteringen av produkterna efter användning?

– Nej, det är sant. Även om vår livscykelanalys idag räknar med att produkterna förbränns, vilket är det värsta scenariot ur ett globalt uppvärmningsperspektiv, betyder det inte att de faktiskt går till förbränning. Tyvärr hamnar fortfarande mycket plast i miljön. Men industrin rör sig nu från linjär produktion till en cirkulär ekonomi genom införandet av så kallad kemisk återvinning.

Vad är det som är så revolutionerande med den här tekniken?

– Kemisk återvinning innebär att plastmaterial kan återvinnas på molekylär nivå, alltså att plastpolymererna omvandlas till monomerer för att kunna bearbetas och användas om och om igen. Den kan tillämpas på alla typer av plast, oavsett om den är fossil eller biobaserad, och bidrar inte till den globala uppvärmningen i den meningen att om ingen förbränning sker kommer ingen CO₂ att släppas ut i atmosfären. Det är dock viktigt att använda grön energi för att processen ska vara genuint hållbar.

– En annan fördel är att tekniken gör det möjligt för föremål som normalt inte kan återvinnas på grund av färgämnen eller andra tillsatser att få ett nytt liv, igen och igen – även i form av livsmedelsklassade och medicinska produkter, såsom TePes munhälsoprodukter. På detta sätt kommer använda plastartiklar att i allt högre grad bli en eftertraktad råvara.

Det låter väldigt lovande. Men om tekniken finns, varför är den inte redan implementerad?

– Det pågår flera projekt inom plast- och återvinningsindustrin i syfte att göra kemisk återvinning mer utbredd. Men det krävs betydande investeringar, åtaganden och politiska initiativ som påskyndar förändringen.

– Jag är dock fortfarande optimistisk att massbalansmetoden i kombination med kemisk återvinning till sist kommer att lösa den svåra frågan om produktens sluthantering. Vi måste ompröva vår kunskap som producenter och konsumenter och börja se avfall som en resurs istället för skräp som ska gå till deponi eller förbränning. Då kan vi alla bidra till en cirkulär ekonomi för plast.

För mer information, kontakta:
Helena Ossmer Thedius
Marketing & Innovation Director
TePe Munhygienprodukter AB
helena.thedius@tepe.com
+46 40 670 11 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media